73 rocznica udziału saperów 1A WP w działaniach bojowych na środkowej WIŚLE

Zaproszenie Skurcza