Kontakt

Adres:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

NIP 521-31-91-423 REGON 017175479

Konto bankowe PKO BP: 79 1020 1068 0000 1702 0070 5632

tel./fax 261 872 489
e-mail: biuroSSP@saper.com.pl

 

Dyżur telefoniczny w biurze:

w każdy wtorek tygodnia w godz. 10.00 – 14.00

(oprócz lipca i sierpnia)