Kontakt

Adres: Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich

ul. 11 Listopada 17/19 03-446 Warszawa

NIP 521-31-91-423 REGON 017175479

Konto bankowe PKO BP: 79 1020 1068 0000 1702 0070 5632

tel./fax 261 872 489

e-mail: biuroSSP@saper.com.pl

Dyżur telefoniczny: w każdy wtorek tygodnia w godz. 10.00 – 14.00 (oprócz lipca i sierpnia)

tel. 261-875-318, 509-241-641 lub 261-887-204, 600-424-821