Siekierki i Gozdowice – Uroczystości w rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej 29 kwietnia 2017 r.