Aktualności
Z życia jednostek wojskowych

22 stycznia 2021, 21:50, Grzegorz Misiak

Zmiany kadrowe w Zarządzie Inżynierii Wojskowej

W dniu 21 stycznia 2021 r. Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek WAWRZYNIAK pożegnał odchodzącego ze stanowiska Szefa Oddziału-Zastępcy Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej płk. Adama PRZYGODĘ. Na postawie decyzji Ministra Obrony Narodowej płk dypl. Adam PRZYGODA z dniem 01 lutego 2021 r. został wyznaczony na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Szef Zarządu podziękował płk. Adamowi PRZYGODZIE za czteroletnią współpracę, wspieranie w rozwiązywaniu problemów bieżących i perspektywicznych. Podkreślił, że stanowisko Szefa Oddziału-Zastępcy Szefa Zarządu jest odpowiedzialne, wymagające dużego zaangażowania i wysiłku, gdyż odpowiada za realizację i koordynowanie wielu zadań wymagających współpracy w ramach zarządu.

Pan płk Adam PRZYGODA jest oficerem doświadczonym, zdyscyplinowanym, wymagającym i zaangażowanym w tworzenie dobrej atmosfery służby i pracy w oddziale i zarządzie. Wręczając skromny upominek odchodzącemu Panu płk. Adamowi PRZYGODZIE Szef Zarządu IW życzył dalszych osiągnięć na nowym stanowisku służbowym, dobrego zdrowia i szczęścia żołnierskiego w podejmowaniu  nowych wyzwań.

Korzystając z okazji obecności kadry i pracowników resortu ON Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek WAWRZYNIAK powitał oficerów przybyłych do Zarządu celem dalszej służby:

  • Pan płk. Marka GOLANA na stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia ze stanowiska Dowódcy 1.psap,
  • Pana mjr. Tomasza MIERNIKIEWICZA na stanowisko specjalisty w Oddziale Operacyjnym z 1.psap,
  • Pana mjr. Damiana ZALEWSKIEGO na stanowisko specjalisty w Oddziale Operacyjnym z 2.psap,
  • Pana ppłk. Piotra DUDKA na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale Szkolenia z psap,
  • Pana ppłk. Sebastiana NOWAKA na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale Zagrożeń Niemilitarnych z 2.pinż.

Przybyłym oficerom życzył sukcesów w służbie na nowych stanowiskach, szybkiej aklimatyzacji i zapoznania się z nowymi obowiązkami, pogratulował awansowanym na wyższe stopnie wojskowe i poprosił kadrę i pracowników RON o stworzenie dobrej atmosfery i udzieleniu wszelkiej pomocy przybyłym w poznaniu specyfiki pracy
w Zarządzie.

Grzegorz Misiak

30 listopada 2020, 21:50, ppor. Kamila Kopernik

Most na rzece Kamienica Nawojowska

Żołnierze 3 Batalionu Inżynieryjnego zakończyli montaż tymczasowego mostu na rzece Kamienica Nawojowska.

W dniach 09 - 28.10.2020 r. żołnierze 3 Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego pod dowództwem ppłk. Radosława PODOLSKIEGO przy współudziale żołnierzy z 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, pod który batalion podlega, realizowali budowę tymczasowej przeprawy mostowej przez rzekę Kamienica Nawojowska w Nowym Sączu. Pomimo niesprzyjającej aury w pierwszych dniach montażu mostu DMS – 65 żołnierze zakończyli budowę tymczasowej przeprawy mostowej przed założonym terminem.

ppor. Kamila Kopernik

22 października 2020, 11:30, Grzegorz Misiak

Likwidacja bomby "Tallboy" w Świnoujściu

12 października br. Saperzy z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zneutralizowała ponad 5 tonową bombę „Tallboy”. "Tallboy" to brytyjska bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Cięższe były jedynie bomby "Grand Slam", które powstały na schemacie "Tallboya", ich waga sięgała blisko 10 ton.

"Wysoki chłopiec" waży ponad pięć ton i ma sześć metrów długości. Nie bez powodu nazywany był superbronią.