Stowarzyszenie Saperów Polskich

Stowarzyszenie Saperów Polskich jest organizacją środowiskową zrzeszającą czynnych i byłych żołnierzy oraz pracowników Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego, członków ich rodzin a także sympatyków dorobku saperów. Organizacja jest kontynuatorem powstałego po II wojnie światowej na Zachodzie Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie, które zamknęło swoją działalność w 2001 roku. Stowarzyszenie Saperów Polskich jest spadkobiercą tradycji saperskich od początków historii Polski. Kultywuje dokonania Korpusu Inżynierów Koronnych I Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego oraz Legionów Polskich. Dba o pamięć czynów saperskich w służbie II Rzeczypospolitej, lat wojny, oraz okresu powojennego. Współpracuje z konstytucyjnymi władzami Rzeczypospolitej Polskiej a jej członkowie uczestniczą w działalności proobronnej. Wzajemne stosunki między członkami Stowarzyszenia Saperów Polskich oparte są na zasadach równości praw i obowiązków, a także żołnierskiego szacunku i koleżeństwa.

Aktualności

05 maja 2021, 19:45, opracował: Waldemar Kawka

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP) - 04 maja 2021

W dniu 4 maja 2021 roku, w godzinach popołudniowych w biurze ZG SSP, odbyło się kolejne – tym razem po blisko trzymiesięcznej przerwie – zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik). Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

  1. omówienie kwestii dotyczącej wręczenia Odznaki Honorowej „Za rozminowanie kraju” za rok 2020 i 2021;
  2. dyskusję i podjęcie wstępnej decyzji odnoszącej się do organizacji i przeprowadzenia uroczystych obchodów Święta SSP w dniu 23 czerwca br.
  3. omówienie zasadniczych kwestii dotyczących organizacji i przeprowadzenia VIII Kongresu SSP (październik br.);
  4. bilans wydatków SSP

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w II dekadzie maja 2021 r.

Waldemar Kawka

20 kwietnia 2021, 11:00, Grzegorz Misiak, fotografie Mirosław C. Wójtowicz

Centralne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych 2021

Święto Wojsk Inżynieryjnych obchodzone w dn. 16 kwietnia w 2021 r. ma szczególną wymowę, gdyż przypada w 75 rocznicę jego ustanowienia w uznaniu ogromnej daniny krwi i wysiłku Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego podczas forsowania Odry i Nysy w operacji berlińskiej w 1945 r.

Święto obchodzone corocznie wielce uroczyście przez wojska inżynieryjne, jednak tak w zeszłym jak i w tym roku musieliśmy obchodzić je symbolicznie ze względu na ograniczenia spowodowane zagrożeniami spowodowanymi przez COVID-19.

27 kwietnia 2021, 15:30

Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych w 5. Pułku Inżynieryjnym

W dniu 16 kwietnia br., w 5. Pułku Inżynieryjnym odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych, w ramach którego Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej ppłk Jerzy Łuszczykiewicz wręczył Odznaki Pamiątkowe oraz tytuły honorowe „Zasłużony Żołnierz RP”, dla wyróżniających się żołnierzy pułku. Ponadto delegacja z 5. Pułku Inżynieryjnego udała się do Rejonu Pamięci Narodowej: Siekierki - Gozdowice - Czelin. W trakcie podróży żołnierze złożyli wiązanki kwiatów, w imieniu całego stanu osobowego jednostki wojskowej przy pomniku "Chwała Poległym Saperom" w Gozdowicach oraz na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach.

„Święto zostało ustanowione na pamiątkę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego 16 kwietnia 1945 roku.”

27 kwietnia 2021, 15:00, mjr Sylwester Ludwiczak, fotografie p. Patryk Dorocicz

Obchody Święta 2 Pułku Inżynieryjnego, wręczenie proporca honorowego Tytułu Honorowego "Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych"

Miesiąc kwiecień dla żołnierzy i pracowników 2 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego jest miesiącem szczególnym.

Jest to czas, w którym obchodzone są dwa najważniejsze dla Pułku święta, w dniu 16 kwietnia - Święto Wojsk Inżynieryjnych, a w dniu 19 kwietnia Święto 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego, które zostało ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej Decyzją Nr 39/MON z dnia 16.02.2012 r. W tym roku uroczysty apel z okazji tych Świąt odbył się 23 kwietnia, podczas którego dokonano również uroczystego wręczenia proporca honorowego Tytułu Honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dla batalionu pontonowego 2 Pułku Inżynieryjnego.

mjr Sylwester Ludwiczak

21 kwietnia 2021, 19:00, Bogusław Bębenek, fotografie Paulina Dąbkowska - Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Dzień Sapera w Pułtusku

Pomimo pandemii COVID-19 w Pułtusku pamiętano o Dniu Sapera 16 kwietnia 2021 roku.

16 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00, na terenie Domu Polonii w Pułtusku, z okazji obchodzonego Dnia Sapera odbyła się pomimo pandemii COVID-19 (w bardzo ograniczonym składzie osób) uroczystość złożenia kwiatów przy tablicach upamiętniających saperów poległych podczas rozminowaniu północnego Mazowsza oraz Pułtuska.

W tej symbolicznej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych – Urzędu Miasta Pułtusk i Starostwa Pułtuskiego, Dyrekcji Domu Polonii oraz przedstawiciele Zarządu Koła nr 24 SSP im. 1. Batalionu Saperów w Pułtusku.

Bogusław Bębenek

Działalność