Działalność Zarządu Głównego SSP

12 lipca 2024, 18:00, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Krzysztof Wydra

Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich 2024

Informacja z uroczystości Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich. Na podstawie „Planu działalności ZG SSP na 2024 r.” w dniu 25 czerwca 2024 r., dzięki życzliwości Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr Wiesława Lechowicza w Sali Konferencyjnej Muzeum Ordynariatu Polowego zostało przeprowadzone po raz ósmy Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) ustanowione przez VII Kongres SSP.

Grzegorz Misiak

22 kwietnia 2024, 17:30, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Krzysztof Wydra

Centralne Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych

Co roku 16 kwietnia obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych upamiętniające trud i poświęcenie saperów WP zabezpieczających forsowanie Odry i Nysy Kłodzkiej. W Święto Wojsk Inżynieryjnych oddajemy hołd i cześć saperom poległym, zaginionym i rannym, którzy nie szczędząc życia i zdrowia walczyli o wyzwolenie ojczyzny. Pamiętamy o wszystkich pokoleniach polskich saperów walczących o wolność ojczyzny. Czcimy pamięć o tych saperach, którzy zginęli i zostali ranni po zakończeniu II wojny światowej, podczas rozminowania i odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych oraz tych którzy służą w Wojsku Polskim obecnie. Praca ta, jest niezwykle ciężka i niebezpieczna, często niewidoczna, ale bardzo potrzebna.

Grzegorz Misiak

Relacja fotograficzna

19 kwietnia 2024, 15:00, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

Informacja z posiedzenia ZG SSP w dn. 10.04.2024 r.

W dniu 10.04.2024 r. w Biurze Stowarzyszenia Saperów Polskich odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SSP.

Rozpatrzono następujące tematy:

 1. Omówienie szczegółów dotyczących udziału Zarządu Głównego i Kół w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych w dniu 16 kwietnia w Warszawie i 20 kwietnia w m. Gozdowice i m. Siekierki na Odrą.
 2. Omówienie opracowania wniosku do MON ws. wsparcia finansowego Stowarzyszenia.
 3. Opracowanie pierwszego numeru wydawnictwa Saper, opracowanie materiałów i zdjęć.
 4. Poczyniono wstępne ustalenia dotyczące organizacji Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich w dn. 25.06.
 5. Sprawy finansowe Stowarzyszenia.

Grzegorz Misiak

12 marca 2024, 09:15, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

Informacja z posiedzenia ZG SSP w dn. 24.02.2024 r.

W dniu 24.02.2024 r. w Biurze SSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich. W posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Michał Korczak oraz Redaktor Naczelny kw. Saper kol. Leszek Wiesław Ząbek oraz Przewodniczący Zespołu ds. Katery Saperów kol. Bolesław Jaśkiewicz. Z różnych przyczyn czterech członków nie uczestniczyło w posiedzeniu. Opinie do rozpatrywanych dokumentów oraz głosowanie nad uchwałami ZG zrealizowali przy wykorzystaniu internetu.

Posiedzenie rozpoczął Prezes Kol. Tadeusz Dzikowski witając przybyłych na posiedzenie. Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 7 Członków ZG oraz czterech Członków którzy głosowali zdalnie. Posiedzenie było prawomocne. Następnie został przyjęty porządek posiedzenia.

Rozpatrzono następujące tematy:

 • Informacja o stanie Stowarzyszenia na koniec 2023 r.
 • Wydanie i dystrybucja kwartalnika „Saper” w 2024 r.
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
 • Preliminarz finansowy ZG SSP na 2024 r.
 • Ocena dzielności ZG SSP w 2023 r. przez GKR SSP.
 • Organizacja głównych przedsięwzięć ZG SSP w 2024 r.
 • Obchody „Święta Wojsk Inżynieryjnych” w 2024 r.
 • Informacja o gospodarowaniu terenem w Kwaterze Grzebalnej SSP.
 • Dyskusja nad przedstawionymi informacjami i materiałami.
 • Przyjęcie uchwał ZG SSP

Grzegorz Misiak

22 stycznia 2024, 12:00, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Zbigniew Jakub Krześniak

Pamięć o budowniczych pierwszej polskiej przeprawy mostowej w wyzwolonej Warszawie 18 stycznia 1945 r.

W dniu 17 stycznia 1945 roku Warszawa została wyzwolona. Mosty stałe przez Wisłę zostały w czasie działań wojennych zniszczone. Do przemieszczenia żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego oraz ludności cywilnej powracających do lewobrzeżnej Warszawy potrzebny był most. Dowództwo armii podjęło decyzję o wybudowaniu mostu 16 tonowego przez Wisłę na wprost dzisiejszej ulicy Sanguszki. Dla upamiętnienia tego czynu, w dniu 18.01.2024 roku delegacje Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz żołnierzy z 3. Pułku Saperów z Chełmna w 79 rocznicę budowy pierwszej przeprawy przez Wisłę złożyły wiązanki kwiatów na płycie - w miejscu budowy mostu. 3 Pułk Saperów wystawił posterunek honorowy.

3 Zmotoryzowana Brygada Pontonowo-Mostowa wchodząca w skład 1. Armii Wojska Polskiego otrzymała zadanie budowy 16-tonowego mostu pontonowego przez Wisłę w rejonie Cytadeli na wprost ul. Sanguszki w Warszawie. Pracami przy budowie mostu kierował dowódca brygady ppłk Chowratowicz. Dnia 18 stycznia o godz. 19.00 pierwszy polski most pontonowy, o długości 403 m., połączył obie części Warszawy i był wykorzystywany do 6 lutego – do czasu zbudowania mostu wysokowodnego na wprost ulicy Karowej. W bardzo trudnych warunkach atmosferycznych – przy panującym mrozie oraz skróconym czasie zadanie zrealizowano w ciągu 12 godz. Budowa mostu przyczyniła do szybkiego przemieszczenia się wojsk własnych w rejon linii frontu oraz powrotu warszawiaków do ruin Warszawy. 3 Pułk Saperów w Chełmnie kultywuje tradycje 3 Zmotoryzowanej Brygady Pontonowo-Mostowej.

Grzegorz Misiak

Archiwum

Działalność Zarządu Głównego SSP

zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami z poprzednich lat