Działalność Zarządu Głównego SSP w 2021 roku

Posiedzenie ZG SSP - 14.12.2021_01
Posiedzenie ZG SSP - 14.12.2021_02
Posiedzenie ZG SSP - 14.12.2021_03
Posiedzenie ZG SSP - 14.12.2021_04
Posiedzenie ZG SSP - 14.12.2021_05
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

19 grudnia 2021, 11:00, opracował: Waldemar Kawka, fotografie: Wiesław L. Ząbek

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 14 grudnia 2021 roku, w godzinach popołudniowych, odbyło się posiedzenie ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz trzech członków, w tym kolega T. Bogucki, M. Kasperski i Wiesław L. Ząbek).

Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografie) zaliczyć należy:

 1. planowanie przedsięwzięć na 2022 r. i przyjęcie projektu Planu działalności ZG SSP na 2022 r.;
 2. przygotowanie VIII Kongresu SSP;
 3. tworzenie regulaminu nadawania Orderu „Zasłużony dla SSP”;
 4. omówienie spraw dotyczących wybranych kół SSP (w tym Koła nr 5 we Wrocławiu, Koła nr 10 w Dęblinie, Koła nr 22 w Nisku oraz Koła nr 26 w Lublinie);
 5. wstępny bilans finansowy SSP za 2021 r.;
 6. wysyłanie życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych.

Posiedzenie zakończyło się wspólnym składaniem życzeń świątecznych i noworocznych, przełamaniem się opłatkiem oraz delektowanie się skromnym, słodkim poczęstunkiem.

Kolejne posiedzenie ZG SSP odbędzie się w III dekadzie lutego 2022 r., z kolei Prezydium ZG SSP – w II dekadzie stycznia 2022 r.

Waldemar Kawka

05 grudnia 2021, 20:00, Tadeusz Dzikowski, fotografie: Krzysztof Wydra

W hołdzie Saperom spod Berezyny 1812r.

W dniu 28 listopada 2021 r. o godz. 12.00 z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich płk rez. Tadeusza Dzikowskiego, spotkali się przy pomniku Chwała Saperom Członkowie Zarządu Głównego SSP, Członkowie Kół SSP z Warszawy oraz Członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji ONZ dla uczczenia saperów polskich poległych i zmarłych podczas bitwy nad rzeką Berezyną w 1812 r.

Tadeusz Dzikowski

fotografie: Krzysztof Wydra

Odwiedziny Kwater Saperskich 2021
Odwiedziny Kwater Saperskich 2021
Odwiedziny Kwater Saperskich 2021
Odwiedziny Kwater Saperskich 2021
Odwiedziny Kwater Saperskich 2021
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

04 listopada 2021, 12:00, tekst i fotografie: Gabriel Wasilewski

Odwiedziny Kwater Saperskich 2021

Tradycyjnie, przed listopadowym Świętem Zmarłych dla uczczenia pamięci zmarłych Saperów przedstawiciele Zarządu Głównego i Kół Stowarzyszenia Saperów Polskich złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach Saperów na Cmentarzach Warszawskich a także przy pomniku „Chwała Saperom” i Płycie Czerniakowskiej.

Ponadto kwiaty i znicze złożono na grobie gen. Jakuba Jasińskiego i gen. Tadeusza Korsaka na cmentarzu na Kamionku.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich reprezentował sekretarz ZG ppłk Gabriel Wasilewski.

Gabriel Wasilewski

19 października 2021, 12:00, Gabriel Wasilewski

Zmiana terminu przeprowadzenia VIII Kongresu SSP

Poniżej zamieszczono najnowszy komunikat dotyczący VIII Kongresu SSP

08 września 2021, 20:00, fotografie: Krzysztof Wydra

77 rocznica udziału saperów WP w zabezpieczeniu inżynieryjnym walk nad środkową WISŁĄ

W dniu 07 sierpnia 2021 w m. Skurcza gm. Wilga odbyły się obchody 77 rocznicy udziału saperów WP w zabezpieczeniu inżynieryjnym walk nad środkową WISŁĄ

fotografie: Krzysztof Wydra

01 lipca 2021, 19:00, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Krzysztof Wydra

Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, ze względu na zniesienie znacznych obostrzeń pandemicznych w II kwartale 2021 r., udało się Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Saperów Polskich zorganizować Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich. Ze względu na utrzymanie przez MON zakazu organizacji sympozjów, odpraw i konferencji w obiektach jednostek wojskowych, Prezydium ZG SSP zmieniło miejsce zorganizowania święta z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu. Dzięki życzliwości Jego Ekscelencji Księdza Biskupa gen. bryg. dr Józefa GUZDKA zamierzenie przeprowadzono w Katedrze Polowej WP.

Grzegorz Misiak

09 czerwca 2021, 19:45, opracował: Waldemar Kawka, fotografia: Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 8 czerwca 2021 roku, w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się kolejne w tym roku i zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik). Najistotniejszą kwestię poruszaną podczas obrad (fotografia) stanowiło omówienie szczegółowych zagadnień dotyczących przeprowadzenia uroczystych obchodów Święta SSP w dniu 23 czerwca br.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się we wrześniu 2021 r.

Waldemar Kawka

20 maja 2021, 19:45, opracował: Waldemar Kawka, fotografia: Grzegorz Misiak

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 18 maja 2021 roku, w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się kolejne w tym miesiącu i zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz redaktor naczelny „Kwartalnika SAPER”). Do najistotniejszej kwestii poruszanej podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy omówienie szczegółowych zagadnień dotyczących organizacji i przeprowadzenia uroczystych obchodów Święta SSP w dniu 23 czerwca br.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się 8 czerwca 2021 r.

Waldemar Kawka

05 maja 2021, 19:45, opracował: Waldemar Kawka

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 4 maja 2021 roku, w godzinach popołudniowych w biurze ZG SSP, odbyło się kolejne – tym razem po blisko trzymiesięcznej przerwie – zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik). Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. omówienie kwestii dotyczącej wręczenia Odznaki Honorowej „Za rozminowanie kraju” za rok 2020 i 2021;
 2. dyskusję i podjęcie wstępnej decyzji odnoszącej się do organizacji i przeprowadzenia uroczystych obchodów Święta SSP w dniu 23 czerwca br.
 3. omówienie zasadniczych kwestii dotyczących organizacji i przeprowadzenia VIII Kongresu SSP (październik br.);
 4. bilans wydatków SSP

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w II dekadzie maja 2021 r.

Waldemar Kawka

20 kwietnia 2021, 11:00, Grzegorz Misiak, fotografie Mirosław C. Wójtowicz

Centralne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych 2021

Święto Wojsk Inżynieryjnych obchodzone w dn. 16 kwietnia w 2021 r. ma szczególną wymowę, gdyż przypada w 75 rocznicę jego ustanowienia w uznaniu ogromnej daniny krwi i wysiłku Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego podczas forsowania Odry i Nysy w operacji berlińskiej w 1945 r.

Święto obchodzone corocznie wielce uroczyście przez wojska inżynieryjne, jednak tak w zeszłym jak i w tym roku musieliśmy obchodzić je symbolicznie ze względu na ograniczenia spowodowane zagrożeniami spowodowanymi przez COVID-19.

02 marca 2021, 18:00, Grzegorz Misiak, fotografia Grzegorz Jakubowski/KPRP

Wyróżnienie i świętowanie w Wojskach Inżynieryjnych

1 marca 2021 r. Prezydent RP wręczył Szefowi Zarządu Inżynierii Wojskowej Panu płk Markowi Wawrzyniakowi akt mianowania na stopień generała brygady. Jest to wyróżnienie osobiste Pana gen. bryg. Marka Wawrzyniaka, ale również wyróżnienie dla Wojsk Inżynieryjnych za ich działalność szkoleniową, realizację specjalistycznych zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i społeczeństwa.

Pan gen. bryg. Marek Wawrzyniak urodził się w 1971 r. w m. Koło. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył w 1994 r. Następnie skierowany do 17.bsap 12 DZ na stanowisko dowódcy plutonu. Dalsze lata swojej służby spędził we Włocławku w 3. pułku pontonowym a po jego przeformowaniu w 3 pułku drogowo-mostowym zajmując kolejne stanowiska służbowe od dowódcy plutonu poprzez szefa sekcji do dowódcy batalionu. W 1995 roku pełnił służbę na stanowisku starszego oficera w PKW Irak. W 2009 r. pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dowódcy PKW UNIFIL Liban.

W latach 2011-2013 służbę pełnił na stanowisku dowódcy 3 batalionu drogowo-mostowego w Chełmnie W 2013 r. objął na krótko obowiązki Zastępcy Dowódcy 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu a następnie w dn. 07.10.2013 r. obowiązki dowódcy 2 Pułku Inżynieryjnego. W dniu 05.12.2016 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Operacyjnego - Zastępcy Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DG RSZ, a w 2017 r. objął obowiązki Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej.

W swoim przebiegu służby wojskowej Pan gen. bryg. Marek Wawrzyniak był wielokrotnie wyróżniany między innymi Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem Za Zasługi w Obronności Kraju.

Panie Generale, gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów w służbie oraz pomyślności w życiu osobistym i szczęścia żołnierskiego.

Z Saperskim pozdrowieniem

Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich

17 lutego 2021, 19:45, opracował Grzegorz Misiak, fotografia archiwalna - Głogów 2016

90-te Urodziny Generała

Szanowny Jubilat Pan gen. bryg. dr Zdzisław Barszczewski w dniu 17 lutego 2021 r. obchodzi 90-te urodziny. Pan Generał Barszczewski – zasłużony dowódca i wychowawca wielu pokoleń saperów i junaków OHP, aktywny członek Związku Żołnierzy WP i Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz innych organizacji społecznych. Dzięki jego inicjatywie i kontaktom ze Stowarzyszeniem Saperów Polskich na Obczyźnie powołano Stowarzyszenie Saperów Polskich na terenie kraju i przejęto ich tradycje.

Pan Generał Barszczewski zapisał się również w pamięci jako autor specjalistycznych wydawnictw wojskowych i autor (współautor) wielu wydawnictw historycznych, związanych z realizacją zadań przez wojska inżynieryjne – m.in. „Przywrócone życiu. Rozminowanie ziem Polski”, „Sylwetki saperów" (wydanie pierwsze) oraz „Polscy saperzy polegli w latach 1914–2010”.

Z okazji 90-tych urodzin życzymy Panu Generałowi dobrego zdrowia, pomyślności, szczęścia rodzinnego i osobistego, a także zapału w dalszej działalności społecznej.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich

17 lutego 2021, 18:00, opracował: Waldemar Kawka

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 16 lutego 2021 roku, w godzinach popołudniowych i w biurze SSP, odbyło się kolejne – a tym samym drugie w roku kalendarzowym 2021 – zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik). Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. omówienie i przyjęcie przez Prezydium ZG SSP porządku obrad ZG SSP w dn. 20 lutego (w formule on-line);
 2. omówienie zasadniczych kwestii dotyczących organizacji VIII Kongresu SSP;
 3. bilans wydatków i plan wsparcia finansowego;
 4. rozdział najnowszego Kwartalnika SAPER, który niebawem trafi do wszystkich kół SSP w Polsce.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w I dekadzie marca 2021 r.

Waldemar Kawka

19 stycznia 2021, 16:45, Waldemar Kawka

Utworzenie serii publikacyjnej "Wspomnienia z przepraw"

Szanowni Państwo,
uwzględniając bardzo duże zainteresowanie czytelników publikacjami objętymi patronatem Stowarzyszenia Saperów Polskich – SSP (m.in. Sylwetki Saperów Polskich – dawnych i obecnych, red. B. Bębenek, G. Wasilewski, Wyd. Aleksander, Pułtusk 2020), Prezydium Zarządu Głównego SSP (ZG SSP) zainicjowało utworzenie serii publikacyjnej odnoszącej się wprost do przebogatych wspomnień członków Stowarzyszenia oraz Jego sympatyków.
Wspomnienia z przepraw (docelowo red. W. Kawka) – to tytuł pierwszego wydawnictwa przywoływanej serii. Zasadnicze przesłanie publikacji polega na historiograficznym ujęciu pokonywania przeszkód wodnych w działaniach wojennych – w tym miejsca i roli inżynieryjnych formacji przeprawowych (docelowo red. T. Dzikowski) oraz na zaprezentowaniu Państwa wspomnień – o różnych, tekstowych zabarwieniach (poza tragicznymi).

Wspomnień – dotyczących dowodzenia pododdziałami przeprawowymi (w tym pododdziałami mostowymi, pontonowymi i innymi), szkolenia w ramach urządzania i utrzymania tymczasowych przepraw wojskowych przez przeszkody wodne (w tym przepraw mostowych, promowych, desantowych i innych), zarówno podczas ćwiczeń wojskowych, jak i w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inżynieryjnego w sytuacjach kryzysowych (na terytorium kraju oraz poza nim).

Stąd też, zwracamy się z prośbą do przyszłych Autorów przeprawowych reminiscencji o nadsyłanie swoich zgłoszeń na adres e-mailowy (wk_przeprawy_2022@op.pl) lub pocztowy (SSP, ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa – z dopiskiem na kopercie „Wspomnienia z przepraw”). W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko i dane do korespondencji oraz proponowany tytuł wspomnień (np. Waldemar Kawka, Zimowa szkoła przeprawowa).

Odpowiedź na każde zgłoszenie stanowić będzie zaproszenie do dalszej współpracy wraz z przekazaniem układu redakcyjnego i docelowego opracowania wspomnień. Zamierzenie redakcyjne polega na zbieraniu nadsyłanych wspomnień do końca 2021 r., tak aby publikacja mogła się ukazać i być dostępna dla szerokiego grona jej czytelników już w roku 2022 (w planowanym wydawnictwie mogą być również zamieszczane fotografie nadsyłane przez Autorów, które będą obrazować i graficznie uzupełniać tekstowe wspomnienia).

Waldemar Kawka

18 stycznia 2021, 17:30, opracował: Waldemar Kawka, fotografia: 2 mpsap

LXXVI rocznica wyzwolenia Warszawy oraz budowy pierwszej przeprawy mostowej przez Wisłę w dniach 17–18 stycznia 1945 r.

Tradycyjnie w dniu 17 stycznia 2021 roku, w niezwykle mroźnych godzinach przedpołudniowej niedzieli, przedstawiciele Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik wraz z małżonką) oraz delegacja 2 mazowieckiego pułku saperów z Kazunia Nowego upamiętnili LXXVI rocznicę wyzwolenia Warszawy oraz budowy pierwszej przeprawy mostowej przez Wisłę w dniach 17–18 stycznia 1945 r.
Przed pamiątkową tablicą upamiętniającą historyczną przeprawę mostową złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Delegacji pułku przewodniczył jego szef sztabu – ppłk Marek Górski. W uroczystości brał również udział przedstawiciel Koła Nr 1 SSP (ZIW Warszawa) – ppłk rez. kol. Jakub Krześniak.

Waldemar Kawka

16 stycznia 2021, 8:00, opracował: Waldemar Kawka, fotografia: Grzegorz Misiak

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 13 stycznia 2021 roku, w godzinach popołudniowych i w biurze SSP, odbyło się kolejne – a tym samym pierwsze w roku kalendarzowym 2021 – zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik). Posiedzenie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci nieodżałowanego – zmarłego Zbigniewa Węgrzynka (Prezesa Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego z oddziałem w Garwolinie) – miłośnika i nadzwyczaj aktywnego działacza upamiętniania historii i tradycji Saperów Polskich. Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. wyznaczenie delegacji na uroczystość pogrzebową Śp. Zbigniewa Węgrzynka w dniu 14 stycznia 2021 roku (11.00);
 2. organizację złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia zniczy przy Tablicy Pamiątkowej odsłoniętej w rejonie wybudowanego mostu w Warszawie (w dniach 17–18 stycz-nia 1945 roku) w dniu 17 stycznia 2021 roku (11.00);
 3. planowanie kolejnych edycji „Kwartalnika Saper” w roku kalendarzowym 2021;
 4. omówienie najważniejszych zagadnień związanych z organizacją posiedzenia ZG SSP oraz VIII Kongresu SSP w uwarunkowaniach pandemii COVID-19.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w I dekadzie lutego 2021 r.

Waldemar Kawka

Archiwum

Działalność Zarządu Głównego SSP

zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami z poprzednich lat