Działalność Zarządu Głównego SSP w 2020 roku

14 grudnia 2020, 18:30, Waldemar Kawka

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 9 grudnia 2020 roku, w godzinach popołudniowych i w biurze SSP, odbyło się kolejne – a tym samym ostatnie w roku kalendarzowym 2020 – zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik). Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. dyskusję nad propozycją planowanych przedsięwzięć ZG SSP w 2021 roku;
 2. zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową ZG SSP;
 3. dyskusję nad propozycją wydania kolejnej edycji kwartalnika SAPER w 2021 roku (nr 71) i sposobem jego dystrybuowania;
 4. omówienie organizacji spotkania noworocznego w uwarunkowaniach pandemii COVID-19;
 5. dyskusję o sposobie organizacji przyszłorocznego VIII Kongresu SSP;
 6. tryb propagacji bożonarodzeniowo-sylwestrowych życzeń w środowisku SSP;
 7. próbę oceny relacji interpersonalnych – na przykładzie Koła Nr 19 SSP we Włocławku;
 8. wspólne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz przywitania Nowego – 2021 – Roku.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w II dekadzie stycznia 2021 r.

Waldemar Kawka

10 listopada 2020, 20:00, Waldemar Kawka, Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 9 listopada 2020 roku, w godzinach popołudniowych, odbyło się kolejne w tym roku i zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik). Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. sposób przeprowadzenia i przygotowanie się Prezydium do obrad ZG SSP w miesiącu grudniu br. (w trybie korespondencyjnym);
 2. zakres niezbędnych zmian o właściwościach organizacyjnych i merytoryczno-edycyjnych, jakich należy dokonać na uaktualnianej stronie internetowej SSP (saper.com.pl);
 3. tryb kolportażu najnowszego numeru „Kwartalnika SAPER” (nr 2-3/2020) do poszczególnych kół SSP i osób, który niebawem trafi do czytelników.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w I dekadzie grudnia 2020 r.

Waldemar Kawka

04 listopada 2020, 13:20, Waldemar Kawka, Gabriel Wasilewski

Odwiedziny Kwater Saperskich

Tradycyjnie, jak co roku przedstawiciele Stowarzyszenia Saperów Polskich pamiętali i uporządkowali wspólną mogiłę gen. Jakuba Jasińskiego (1761-94) oraz gen. Tadeusza Korsaka (1741-94) na Warszawskim Cmentarzu Kamionkowskim. Pragniemy poinformować, że w tych dniach na grobie patrona naszej Wrocławskiej Alma Mater i patrona co najmniej kilku jednostek Wojsk Inżynieryjnych znajdują się kwiaty i palą się znicze i pomyśleć, że mogiła ta ma już ponad 225 lat. W miejscu tym pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, które w ostatnim czasie na łamach kwartalnika „Saper” przybliżyli nam historię wrocławskiego pomnika Naszego Patrona oraz Jego nagrobka na Kamionkowskiej Nekropoli a zwłaszcza gen. Zdzisławowi Barszczewskiemu.

Chwała Saperom

Waldemar Kawka

20 października 2020, 12:30, Grzegorz Misiak

Uroczyste pośmiertne odznaczenie Odznaką Honorową "Za rozminowanie kraju" sapera plutonowego Waldemara Sujdaka poległego w Afganistanie w 2008roku

5 października 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy z rąk starosty Piotra Chęćka oraz mjr rez. Krzysztofa Glijera, prezesa Stowarzyszenia Saperów Dębickich Grażyna i Józef Sujdakowie przyjęli Odznakę Honorową "Za rozminowanie kraju". Została ona pośmiertnie nadana ich synowi śp. plut. Waldemarowi Sujdakowi który zginął od wybuchu miny pułapki w Afganistanie w 2008 roku. Odznakę przyznało Stowarzyszenie Saperów Polskich.

19 października 2020 , 15:00, Gabriel Wasilewski

Uroczystości w Kuźni Raciborskiej upamiętniające tragiczną śmierć saperów z 6 batalionu powietrznodesantowego z Gliwic podczas rozminowania w październiku 2019 roku

9 października 2020 roku na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej saperów z 29. Patrolu Rozminowania 6. batalionu powietrznodesantowego z Gliwic, którzy ponieśli śmierć podczas oczyszczenia terenu z niewypałów. Trzech saperów z patrolu: starszy chorąży sztabowy Dawid Tokarski, kapral Krzysztof Chlewicki i kapral Adam Olszówka zginęło 8 października 2019 roku podczas unieszkodliwiania pocisków artyleryjskich z czasów II wojny światowej w lesie między Kuźnia Raciborską a Rudą Kozielską.

Archiwum

Działalność Zarządu Głównego SSP

zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami z poprzednich lat