Działalność Zarządu Głównego SSP w 2023 roku

20 grudnia 2023, 15:15, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Grzegorz Misiak

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

Dzięki uprzejmości Dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, w dniu 16 grudnia 2023 r. w Klubie Wojskowym 2.Mpsap w Kazuniu Nowym odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich. W posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Zarządu Głównego oraz zaproszony gość Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia kol. Michał Korczak. Z różnych przyczyn czterech członków nie uczestniczyło w posiedzeniu. Opinie do rozpatrywanych dokumentów oraz głosowanie nad uchwałami ZG zrealizowali przy wykorzystaniu internetu.

Posiedzenie otworzył Prezes Kol. Tadeusz Dzikowski witając przybyłych na posiedzenie. Członków Zarządu Głównego oraz zaproszonego gościa. Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 7 Członków ZG oraz trzech Członków, którzy głosowali zdalnie. Posiedzenie było prawomocne.

Grzegorz Misiak

06 grudnia 2023, 13:40, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Zbigniew Krześniak

W rocznicę bitwy pod Berezyną

Realizując Program działania ZG SSP na 2023 r., w dniu 25 listopada 2023 r. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie Członków Zarządu Głównego SSP, Członków Kół SSP z Warszawy oraz Członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji ONZ się przy pomniku Chwała Saperom dla uczczenia saperów polskich poległych i zmarłych podczas bitwy nad rzeką Berezyną w 1812 r. Po złożeniu wiązanki kwiatów przez przybyłych na spotkanie saperów i zapaleniu zniczy, krótką informację na temat bitwy, znaczeniu działań polskich saperów oraz żołnierzy polskich służących w armii Napoleona I w osiągnięciu celu tej bitwy przekazał Prezes Stowarzyszenia płk rez. Tadeusz Dzikowski.

Grzegorz Misiak

16 listopada 2023, 09:30, opracował: Tadeusz Dzikowski

Narodowe Święto Niepodległości

W sobotę przypadała 105 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – nasza Ojczyzna wróciła na mapę Europy po 123 latach zaborów. 11 listopada ustanowiono świętem narodowym już w roku 1937, które zniesione zostało przez komunistów w kwietniu 1945 roku i przywrócone w wolnej Polsce dopiero w 1989 roku. Data najważniejszego polskiego święta nie jest przypadkowa i połączyć ją można z dwoma wydarzeniami - zawarciem rozejmu w Compiègne (11 listopada 1918), pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec oraz przybyciem dzień wcześniej do Warszawy Józefa Piłsudskiego.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości pozdrawiam Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz żołnierzy saperów pełniących czynną służbę wojskową. Życzę patriotycznego, obywatelskiego świętowania i uczczenia bohaterów tamtych lat walczących o niepodległość i wolność ojczyzny.

Prezes SSP płk w st. spocz. Tadeusz Dzikowski

16 listopada 2023, 09:20, opracował: Waldemar Kawka, fotografia: Waldemar Kawka

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 8 listopada 2023 r., w godzinach popołudniowych, odbyło się kolejne w tym roku i zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, II wiceprezes, sekretarz i skarbnik).

Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad zaliczyć należy:

 • sposób przeprowadzenia i przygotowanie się Prezydium do obrad ZG SSP w
  miesiącu grudniu br. (16. grudnia 2023 r, 11.00, 2. mpsap, Kazuń Nowy);
 • tryb kolportażu najnowszego numeru „Kwartalnika SAPER” (nr 2-3/2023) do
  poszczególnych kół SSP i osób, który niebawem trafi do czytelników;
 • sprawy bieżące, w tym przygotowanie się do upamiętnienia bohaterskich saperów
  znad Berezyny w 1812 r. (25. listopada 2023 r., 12.00, Pomnik „Chwała Saperom”),
  a także do uroczystych obchodów liturgicznego wspomnienia św. Barbary –
  patronki m.in. wszystkich tych, którzy uprawiają niebezpieczne zawody (w tym
  saperów i artylerzystów) – 4. grudnia 2023 r., Lotnicza Akademia Wojskowa w
  Dęblinie oraz 4. psap, Dęblin.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w I dekadzie grudnia 2023 r.

Waldemar Kawka

16 listopada 2023, 09:00, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Krzysztof Wydra

229 rocznica śmierci gen. Jakuba Jasińskiego

W dniu 4 listopada w 229 rocznicę śmierci gen. Jakuba Jasińskiego, odbyło się spotkanie przy grobie na cmentarzu przykościelnym na Kamionku. Inicjatorem spotkania był płk rez. dr hab. Waldemar Kawka. W spotkaniu uczestniczył: Prezes SSP płk w st. spocz Tadeusz Dzikowski, I Wiceprezes płk w st. spocz Grzegorz Misiak, Skarbnik ZG SSP płk rez. dr hab. Waldemar Kawka, Sekretarz ZG SSP ppłk w st. spocz. Tadeusz Sikorski oraz członkowie Stowarzyszenia płk w st. spocz Michał Korczak, płk w st. spocz. Tomasz Bogucki, płk w st. spocz. Andrzej Spirydowicz, st. chor. w st. spocz. Krzysztof Wydra z żoną, który fotografią upamiętnił spotkanie. W wyjątkowym spotkaniu uczestniczyła delegacja z 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, którego patronem jest gen. Jakub Jasiński. Prezes SSP powitał przybyłych na spotkanie członków Stowarzyszenia, delegację 2.pinż oraz Siostrę Weronikę, która uczestniczyła z upoważnienia księdza proboszcza ze względu na jego nieobecność.

Po powitaniu obecni pod kierownictwem siostry Weroniki odmówili krótką modlitwę w intencji zmarłych. Następnie złożone zostały wiązanki kwiatów przez delegację ZG SSP i 2 pinż oraz zapalone znicze. Informację na temat życia, wykształcenia i służby wojskowej gen. Jakuba Jasińskiego wygłosił płk w st. spocz. dr Michał Korczak. Podczas prelekcji obecni usłyszeli wiele ciekawych epizodów z życia gen. Jakuba Jasińskiego, które powszechnie nie są znane. Szeroka informacja o życiu i służbie wojskowej gen. Jakuba Jasińskiego zostanie zamieszczona w 4 numerze 2023 wydawnictwa SAPER. Główna uroczysta zbiórka przy pomniku gen. Jakuba Jasińskiego z udziałem władz Dzielnicy Warszawa Praga Południe, ambasadora Litwy oraz dyrekcji i uczniów z 72 Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego odbyła się 30 października, na które ZG SSP otrzymał zaproszenie. Jednakże w tym dniu mieliśmy zaplanowane zapalenie zniczy na grobach Saperów na cmentarzach warszawskich.

Grzegorz Misiak

16 listopada 2023, 08:45, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Grzegorz Misiak

Zapalenie zniczy na grobach w dn. 30.10.2023 r.

Jak co roku Członkowie Prezydium Zarządu Głównego SSP w dn. 30 października 2023 r. w osobach: Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich płk. w st. spocz. Tadeusza DZIKOWSKIEGO, Wiceprezesów ZG SSP płk. w st. spocz. . Grzegorza MISIAKA, ppłk. Gabriela WASILEWSKIEGO i Sekretarza ZG SSP ppłk w st. spocz. Tadeusza SIKORSKIEGO zapalili znicze na grobach saperów w Kwaterze Saperów na Cmentarzu Północnym oraz mogile śp. płk dypl. Sybilskiego Następnie odwiedzili groby Saperów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Zapalono również znicze na grobach oficerów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, przy pomniku żołnierzy pomordowanych przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, pomniku Katyńskim a także przy pomniku Chwała Saperom.

Grzegorz Misiak

31 października 2023, 15:40, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Grzegorz Misiak

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 11 października 2023 r., o godz. 16:15, w biurze ZG SSP odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP, w którym uczestniczyli: Prezes SSP, I Wiceprezes ZG SSP, Wiceprezes ZG SSP, Skarbnik ZG SSP oraz Sekretarz ZG SSP.

Najistotniejszymi kwestiami poruszanymi podczas spotkania było:

 • omówienie udziału ZG SSP i Kół SSP w sympozjum w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu w dn. 30 listopada br. z okazji setnej rocznicy powołania Oficerskiej Szkoły lnżynierii;
 • organizacja i odpowiedzialnych za zapalenie zniczy na grobach Saperów na Cmentarzach w Warszawie w dn. 30.10 (Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Północny, Cmentarz w Rembertowie, Cmentarz na Bródnie, grób gen. Jakuba Jasińskiego);
 • organizacja spotkania przy grobie gen. Jakuba Jasińskiego w rocznicę jego śmierci 4 listopada o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym na Kamionku
  z udziałem przedstawicieli władz dzielnicy i młodzieży LO im. gen. Jakuba Jasińskiego;
 • wspomnienie św. Barbary, uczczenie patronki niebezpiecznych zawodów (04.12);
 • przygotowanie artykułów do kolejnego wydania kw. Saper w bieżącym roku
  i przesłania ich do Redakcji;
 • omówienie spraw finansowych ZG SSP, wpłaty z Kół SSP oraz Członków Wspierających;
 • przygotowanie propozycji dokumentów do rozpatrzenia przez Prezydium
  ZG SSP (08.11) na posiedzenie ZG SSP planowanego w dn. 16.12.

Grzegorz Misiak

30 września 2023, 21:00, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Grzegorz Misiak

Uczczenie pamięci poległych saperów i żołnierzy 1 Armii WP idącym na pomoc powstańcom warszawskim.

Dla uczczenia pamięci poległych saperów i żołnierzy 3 DP/ 1A WP podczas forsowania Wisły w rejonie Czerniakowa, Członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich w dniu 27.09.2023 r. złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przy pamiątkowej Płycie Czerniakowskiej.

Po złożeniu wiązanki kwiatów krótką informację na temat przebiegu forsowania i walki o uchwycenie i utrzymanie przyczółku czerniakowskiego we współdziałaniu
z powstańcami przekazał Prezes Stowarzyszenia płk rez. Tadeusz Dzikowski.

16 września 1944 roku jednostki 1 Armii WP, znajdujące się dotychczas w rejonie ZielonkaAninWawer, zluzowały znajdujące się nad Wisłą oddziały sowieckiego 125 Korpusu Armijnego, które wraz z 1 Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki wyzwoliły Pragę.

Niemcy w tym czasie odcięli Powiśle Czerniakowskie od Śródmieścia, zacieśnili pierścienie okrążenia wokół powstańczych zgrupowań, mokotowskiego
i żoliborskiego, i opanowali północne Powiśle. Dowództwo 1 Armii WP uzyskało wiadomości o tragicznym położeniu powstańców, utrzymujących się jeszcze na lewym brzegu Wisły w rejonie Kępy Potockiej i około półkilometrowym odcinku w rejonie Powiśla Czerniakowskiego (na południe od mostu Poniatowskiego).

Po pobieżnym rozpoznaniu koryta rzeki, nocą 16 września, oddziały 3 DP, wsparte artylerią i 2 Pułkiem Nocnych Bombowców „Kraków”, rozpoczęły forsowanie Wisły na południe od mostu Poniatowskiego. Forsowanie było źle zorganizowane i chaotycznie prowadzone. Przeprawiły się: kompania rozpoznania i 1 batalion 9 pułku piechoty – łącznie około 420 ludzi. Następnej nocy przeprawił się 3 batalion w sile około 450 ludzi i 5 dział. Uchwycono przyczółek czerniakowski. Bataliony 9 pp, walczące na górnym Czerniakowie wspólnie z powstańcami, zdołały rozszerzyć przyczółek. Silna obrona niemiecka i brak koordynacji działań z oddziałami Armii Krajowej, znajdującymi się w Śródmieściu, uniemożliwiła połączenie z oddziałami walczącymi w centrum Warszawy. Pragnąc rozszerzyć przyczółek czerniakowski i opanować przyczółki mostowe, wydano rozkaz forsowania Wisły 19 września. Zadanie to wykonywał 8 pułk piechoty dwoma batalionami za zasłoną dymną, przy wsparciu artylerii i lotnictwa. Uchwycono przyczółek pomiędzy mostami Poniatowskiego i Kierbedzia. W nocy z 19/20 września bataliony poniosły duże straty i pod naciskiem czołgów niemieckich ewakuowały się z nowo utworzonego przyczółku. Z ponad 800 przeprawionych żołnierzy, ewakuowano zaledwie 164. 3 DP prowadziła działania na 7,5 km odcinku przy wsparciu 680 dział
i moździerzy.

Chwała Bohaterom poległym za wolność Ojczyzny.

Grzegorz Misiak

13 sierpnia 2023, 11:45, opracował: Gabriel Wasilewski, fotografia: Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 9 sierpnia 2023 r., o godz. 12:00, w biurze ZG SSP odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP, w którym uczestniczyli Prezes SSP, I Wiceprezes ZG SSP, Wiceprezes ZG SSP oraz Sekretarz ZG SSP.

Najistotniejszymi kwestiami poruszanymi podczas spotkania było:

 1. omówienie udziału ZG SSP i Kół SSP w uroczystości patriotyczno-wojskowej z okazji „ rocznicy udziału saperów WP w zabezpieczeniu inżynieryjnym walk nad środkową Wisłą” w rejonie m. Osiedle Wilga, przeprowadzonej w dniu 5 sierpnia 2023 (gm. Wilga);
 2. przyjęcie wstępnych terminów najważniejszych przedsięwzięć do realizacji w 2024 r. przez ZG SSP, m.in.: Święta SSP, uroczystości patriotyczno-wojskowej w m. Osiedle Wilga czy wspomnienie Św. Barbary;
 3. opracowanie projektu wniosków do planu współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2024, termin do 31 sierpnia 2023 r.
 4. przygotowanie artykułów do kolejnego wydania kw. Saper w bieżącym roku i przesłania ich do Redakcji;
 5. przygotowanie artykułu na stronę internetową Stowarzyszenia z uroczystości patriotyczno – wojskowej w m. Osiedle Wilga, przeprowadzonej w dniu 5 sierpnia 2023 (gm. Wilga);
 6. omówienie spraw finansowych ZG SSP.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP zaplanowano w II dekadzie września, najprawdopodobniej w dniu 13 września br. (16.30) w biurze ZG SSP.

Gabriel Wasilewski

13 sierpnia 2023, 11:30, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia (z 2022 roku): Krzysztof Wydra

Uroczystość patriotyczno-wojskowa - Wilga Osiedle 2023

Uroczystość patriotyczno-wojskowa upamiętniające wysiłek żołnierzy wojsk inżynieryjnych Wojska Polskiego w walkach nad środkową Wisłą.

W sobotę 5 sierpnia 2023 r. w Wilga Osiedle odbyła się uroczystość patriotyczno – wojskowa, upamiętniająca wysiłek żołnierzy wojsk inżynieryjnych Wojska Polskiego w walkach nad środkową Wisłą.

W obchodach 79. rocznicy historycznych wydarzeń uczestniczyli: Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ Pan gen. bryg Marek Wawrzyniak, członkowie Prezydium Zarządu Głównego SSP, Pani Wójt Gminy Wilga Bogumiła Głaszczka z reprezentacją Gminy, delegacje jednostek wojsk inżynieryjnych kontynuujących tradycje jednostek saperskich uczestniczących w budowie mostu na Wiśle (1psap, 2psap, 3psap, 2bsap, 8bsap 8FOW, 1bdm, 3binż i 4binż), były Szef Inżynierii Wojskowej Pan gen. dyw. dr w st. spocz. Janusz Lalka, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP Pan płk w st. spocz. Zdzisław Przeszłowski, delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Pani prof. Barbara Rymsza, Prezes Oddziału w Głowaczowie Krajowego Związku Piłsudczyków RP Pan Jan Czachowski, delegacja Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Głowaczowie, posłowie Sejmu RP, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starostwa Powiatu Garwolińskiego.

Uroczystości rozpoczęto wystąpieniem okolicznościowym Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich, płk. w st. spocz. Tadeusza Dzikowskiego.

Następnie Polową Mszę Świętą w intencji poległych żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w walkach nad środkową Wisłą, koncelebrowali ks. płk Mariusz Stolarczyk, proboszcz parafii wojskowej z Dęblina oraz ks. kan. Krzysztof Hapon, proboszcz parafii Wilga. Po odprawionej mszy świętej z repertuarem pieśni patriotycznych wystąpił Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”.

Część wojskową uroczystości rozpoczęło złożenie meldunku Szefowi Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ Panu gen. bryg. Markowi Wawrzyniakowi
oraz odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego. Po przemówieniach okolicznościowych odczytano Apel Poległych oraz oddano salwę honorową, składając hołd wszystkim uczestnikom walk nad środkową Wisłą.

Reprezentacje delegacji uczestniczących w uroczystości złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy  pomniku Poległych Saperów. Koledzy ze Stowarzyszenia Saperów Polskich zapalili znicze przy każdym kamieniu-obelisku symbolizującym udział jednostek saperskich przy budowie mostu przez Wisłę w 1944 r.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości i odprowadzeniu sztandaru jednostki wszyscy zebrani mieli możliwość wzięcia udziału w pikniku zorganizowanym przez władze gminy Wilga, zwiedzenia stoisk promocyjnych i zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu 1bdm. Uczestnicy mogli również zwiedzić miejsca budowy przeprawy na Wiśle.

Zarząd Główny SSP dziękuje Pani Wójt Bogumile Głaszczka i personelowi Gminy Wilga za wielki wysiłek i zaangażowanie w upiększenie otoczenia pomnika, uporządkowanie terenu oraz zorganizowanie pikniku, dowódcy i żołnierzom 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego za trud i zaangażowanie w zabezpieczenie logistyczne i oprawę wojskową uroczystości pomimo niesprzyjających warunkach pogodowych.

Grzegorz Misiak

16 lipca 2023, 17:00, opracował: Gabriel Wasilewski, fotografia: Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 4 lipca 2023 r., w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się kolejne już w tym roku posiedzenie Prezydium ZG SSP, w którym uczestniczyli Prezes SSP, I Wiceprezes ZG SSP oraz Wiceprezes ZG SSP.

Do najistotniejszych kwestii poruszanych podczas spotkania zaliczyć należy:

 1. udział SSP w organizacji uroczystości patriotyczno-wojskowej z okazji 79. rocznicy budowy i utrzymania przeprawy mostowej przez Wisłę w rejonie m. Osiedle Wilga zaplanowanej
  na 5 sierpnia 2023 (gm. Wilga);
 2. omówienie kwestii dotyczących udziału ZG SSP w organizacji uroczystości upamiętniającej 100-tną rocznicę powołania Szkoły Inżynieryjnej w Warszawie, zaplanowanej w listopadzie br.
  w CSWIiChem we Wrocławiu;
 3. podsumowanie realizacji planu Działalności ZG SSP za II kwartał
  i przedsięwzięć planowanych w III kwartale;
 4. omówienie spraw finansowych ZG SSP.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP zaplanowano w II dekadzie września, najprawdopodobniej w dniu 13 września br. (16.30) w biurze ZG SSP.

Gabriel Wasilewski

01 lipca 2023, 20:30, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Wacław Malej

Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 22 czerwca (o jeden dzień wcześniej) obchodziliśmy Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) ustanowione na VII Kongresie Stowarzyszenia w 2016 r.  Uroczystość odbyła się w Klubie Wojskowym 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym.

Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich

Uroczystość przeprowadzona została zgodnie z planem. W części wstępnej  wprowadzono Sztandar Stowarzyszenia i odsłuchano Hymn Saperski. Następnie  Prezes SSP płk rez. Tadeusz Dzikowski w swoim wystąpieniu powitał przybyłych Członków i Sympatyków SSP, Członków Wspierających: Grupa LUBAWA S.A., MIRANDA Sp. Z o. o., GRIFFIN GROUP S.A., MEGMAR LOGISTICS CONSULTING Sp.zo.o., Szefa Inżynierii Wojskowej IRW w zastępstwie Pana płk dr Artura Talika, byłego Prezesa SSP i Szefa ZIW gen. bryg. rez. dr Bogusława Bębenka, dowódców jednostek wojsk inżynieryjnych: 15bsap, 4binż, 43bsap/FOW, reprezentujących dowódców jednostek: 2psap, 18psap, CSWIiCh, 2bsap oraz zaproszonych gości: Prezesa Federacji SKiR SZ RP, Zastępcę Kierownika Zakładu IBDiM, Dziekana Wydz. Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, Stowarzyszenia Dębickich Saperów. Następnie przedstawił informację o bieżącej działalności SSP.

Pan ppłk  Jan Szafran w imieniu dowódcy garnizonu powitał przybyłych na uroczystość gości, życzył przyjemnego pobytu w murach 2psap oraz przedstawił rys historyczny 2BSap i 2psap. 

Pan płk dr Artur Talik w imieniu Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Pana
gen. bryg. Marka Wawrzyniaka przedstawił informację o bieżącej działalności Zarządu oraz ogólne plany rozwoju Wojsk Inżynieryjnych. Uczestnikom uroczystości życzył owocnego świętowania.

Główną częścią uroczystości była konferencja składająca się z trzech zasadniczych tematów:

 • Stulecie Oficerskiej Szkoły lnżynierii” prelegent – ppłk dr Tomasz ŚLĘZAK.
 • „Wielka operacja rozminowania kraju po zakończeniu wojny” prelegent
  – dr Robert PIETRYGAŁA.
 • „Konflikt w Ukrainie – zagrożenia minowe” prelegent – mjr Łukasz DOLIŃSKI.

Po krótkiej przerwie zostały odczytane uchwały Zarządu Głównego SSP o wyróżnieniach Członków SSP za szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia, wspieraniu jego statutowej działalności.

Wyróżniono poprzez:

Nadanie OH „Zasłużony dla Stowarzyszenia Saperów Polskich” niżej wymienionych Członków Stowarzyszenia:

 1. Pan gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław BARSZCZEWSKI – Koło Nr 2 SSP,
 2. Pan płk w st. spocz. Tomasz BOGUCKI – Koło Nr 7 SSP,
 3. Pan płk w st. spocz. Edward WIŚNIEWSKI – Koło Nr 17 SSP
 4. Pan kmdr w st. spocz. Andrzej LIPIŃSKI – Koło Nr 4 SSP,
 5. Pan ppłk w st. spocz. Leszek SADURA – Koło Nr 13 SSP,
 6. Pan Piotr Andrzej KOSICKI – Członek Wspierający Prezes Zarządu GRIFFIN GROUP S.A. DEFENSE sp. k.

 Wyróżniono Koło Nr 29 SSP z Ełku za szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia, integrowanie środowiska saperskiego oraz dbałość o miejsca pamięci saperów poprzez nadanie dyplomu.

Wyróżniono Dowódcę 2 Mazowieckiego Pułku Saperów im. gen. dyw. Tadeusza Kossakowskiego płk Roberta Kamińskiego w dowód uznania i podziękowania za ponadprzeciętną aktywność wspierania działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich poprzez nadanie dyplomu. 

Wręczono również  OH „Za rozminowanie kraju” żołnierzom, którzy byli nieobecni przy pomniku Chwała Saperom podczas Święta Wojsk Inżynieryjnych 14.04.2023 r.:

ppłk Wojciech MEKETIUK – dowódca 4binż,

st. chor. sztab. KOŚCIAŃSKI Krzysztof  – dowódca patrolu saperskiego 4binż.

Po wręczeniu wyróżnień dowódcy jednostek WInż i zaproszeni goście wręczyli Prezesowi SSP okolicznościowe pisma i pamiątki.

Po wyprowadzeniu sztandaru Prezes Stowarzyszenia płk rez. Tadeusz Dzikowski zakończył oficjalną część uroczystości, zaprosił uczestników do złożenia wiązanki kwiatów przy pomniku Poległym Saperom z 2BSap i 2psap a następnie na wspólny żołnierski obiad na stołówce żołnierskiej.

Po bardzo dobrym obiedzie chętni uczestnicy uroczystości udali się przed budynek odrestaurowanej cerkwi prawosławnej znajdującej się na terenie jednostki. Żołnierz 2psap przedstawił krótki rys historyczny tego budynku.

Grzegorz Misiak

18 czerwca 2023, 20:00, opracował: Waldemar Kawka, fotografia: Waldemar Kawka

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 14 czerwca 2023 r., w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się zawczasu zaplanowane posiedzenie ZG SSP (Prezes, I Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik).

Do najistotniejszej kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. ocenę zaangażowania przedstawicieli i poszczególnych kół SSP w uroczystościach związanych z „Miesiącem Wojsk Inżynieryjnych” w roku 2023;
 2. szczegółową organizację Święta SSP w dniu 22 czerwca br. (11.00) w Kazuniu Nowym (2mpsap);
 3. sposób kolportażu najnowszego numeru „Kwartalnika SAPER” (m.in. podczas Święta SSP);
 4. analizę aktualnej „kondycji finansowej” SSP;
 5. wstępną organizację zasadniczych przedsięwzięć SSP w II półroczu 2023 r.;
 6. przyjęcie trzech (3) uchwał ZG SSP o wyróżnieniach z okazji Święta SSP w 2023 r.

Waldemar Kawka

09 maja 2023, 08:30, opracował: Gabriel Wasilewski, fotografia: Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 26 kwietnia 2023 r., w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się kolejne już w tym roku posiedzenie Prezydium ZG SSP, w którym uczestniczyli Prezes SSP, I Wiceprezes ZG SSP, Wiceprezes ZG SSP, Sekretarz ZG SSP oraz Skarbnik ZG SSP.

Podczas posiedzenia Prezydium ZG rozpatrywało następujące tematy:

 1. udział władz i członków Kół SSP w centralnych uroczystościach Święta Wojsk Inżynieryjnych w Warszawie 14 kwietnia 2023 r.;
 2. udział władz i członków Kół SSP w uroczystościach upamiętniających forsowanie Odry i Nysy Łużyckiej w Gozdowicach i Siekierkach 22 kwietnia 2023 r.;
 3. udział Prezesa SSP w wernisażu wystawy pt. “80-lecie utworzenia 1 Batalionu Saperów” w Pułtusku 13 kwietnia 2023 r. zorganizowanej przez Koło Nr 24 SSP;
 4. przygotowanie Święta SSP zaplanowanego na 22 czerwca 2023 (Kazuń Nowy);
 5. omówienie kwestii dotyczących upamiętnienia 100 rocznicy powołania Szkoły Inżynieryjnej w Warszawie;
 6. podsumowanie realizacji planu Działalności ZG SSP za I kwartał i przedsięwzięć planowanych w II kwartale;
 7. omówienie spraw finansowych ZG SSP.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP zaplanowano w II dekadzie maja, najprawdopodobniej w dniu 17 maja br. (16.30) w biurze ZG SSP.

Gabriel Wasilewski

01 maja 2023, 09:30, fotografie: Krzysztof Wydra

Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych

Witam Serdecznie, Koledzy Saperzy, sympatycy Stowarzyszenia Saperów Polskich i Stowarzyszenia Na Całe Życie, udostępniam link do zdjęć z uroczystości z okazji Dnia Sapera, która miała miejsce 14 kwietnia 2023 r w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i przy pomniku Chwała Saperom w Warszawie. Chwała Saperom!

Krzysztof Wydra

01 maja 2023, 09:00, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Grzegorz Misiak

78. rocznica forsowania Odry. Hołd Bohaterom

W kwietniu 1945 roku żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego przełamując niemiecką obronę na linii Odry, otworzyli drogę na Berlin.

W dniu 22 kwietnia w 78. rocznicę forsowania Odry przy pomniku „CHWAŁA POLEGŁYM SAPEROM” w Gozdowicach oddano hołd bohaterskim żołnierzom Wojska Polskiego. Uroczystość zabezpieczał 5 Pułk Inżynieryjny i Orkiestra Wojskowa ze Szczecina.

W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pana Michał Jach, Wojewoda Województwa Zachodniopomorskiego Pan Zbigniew Bogucki, przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy firm, przedstawiciele służb mundurowych, organizacje kombatanckie, stowarzyszenia, społeczeństwo gminy a także licznie przybyła młodzież. Wśród gości przedstawiony został Pan płk w st. spocz. Bolesław Jaśkiewicz budowniczy pomnika w Gozdowicach.

Stowarzyszenie Saperów Polskich ze sztandarem reprezentowała delegacja pod przewodnictwem prezesa płk w st. spocz. Tadeusza Dzikowskiego. W uroczystości uczestniczyła delegacja 2 Mazowieckiego Pułku Saperów pod dowództwem st. chor. sztab. Dariusza Kurzydło oraz poczet sztandarowy ze sztandarem pułku. W uroczystości uczestniczyły delegacje Stowarzyszenia Saperów Polskich z Koła nr 18 ze Szczecina pod kierownictwem prezesa płk w st. spocz. Mirosława Pstrokońskiego i Koła Nr 19 z Włocławka ze sztandarem pod kierownictwem prezesa płk w st. spocz. dr Ryszarda Chodynickiego.

Grzegorz Misiak

25 marca 2023, 14:30, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Grzegorz Misiak

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 22.03.2023 r. w Biurze SSP odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SSP i zaproszonego gościa Kol. płk w st. spocz. Mariana Kasperskiego.

Posiedzenie rozpoczęło się wręczeniem zaproszonemu gościowi upominku-dyplomu w związku z jubileuszem 80-tych urodzin. Po wręczeniu upominku miło spędziliśmy z jubilatem chwilę przy kawie i sponsorowanych słodkościach.

Podczas posiedzenia Prezydium ZG rozpatrywało następujące tematy:

 1. Przyjęcie uchwały Prezydium ZG o nadaniu OH „Za rozminowanie kraju” na podstawie przedłożonego Protokołu Kapituły OH w 2023 r. Odznaki nadano 8 żołnierzom (w załączeniu poniżej).
 2. Organizacja i zabezpieczenie ze strony Prezydium ZG SSP centralnych uroczystości Święta Wojsk Inżynieryjnych: w Pułtusku (13.04), w Warszawie w Katedrze Polowej WP i przy pomniku Chwała Saperom (14.04), oraz Gozdowicach (22.04).
 3. Przygotowanie pism do dowódców i życzeń z okazji Świat Wielkanocnych.
 4. Sprawy organizacyjne.

Podajemy informację o śmierci płk. w st. spocz. Jana Kwiatkowskiego z Pomiechówka, zasłużonego sapera, wieloletniego dowódcy JW. w Pomiechówku.

W 2023 r. na podstawie nadesłanych wniosków i rozpatrzeniu przez Kapitułę Odznaki Honorowej „Za rozminowanie kraju” niżej wymienionym nadano odznaki, które będą wręczone w dn. 14.04 o godz. 12.00 przy pomniku Chwała Saperom w ramach obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych:

szer. spec. CHODAKOWSKA Iwona
szer. DARDZIŃSKI Tomasz
chor. sztab. rez. FERENC Henryk
kpr. JANKOWSKI Mateusz
chor. sztab. KOŚCIAŃSKI Krzysztof
ppłk MEKETIUK Wojciech
szer. spec. STĘPIEŃ Łukasz
płk w st. spocz. ZDEB Wojciech

Grzegorz Misiak

12 marca 2023, 11:10, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Krzysztof Wydra

79 Rocznica Budowy Mostu na Wiśle w Warszawie

Jak co roku w dn. 17 stycznia w rocznicę wyzwolenia Warszawy z pod okupacji hitlerowskich Niemiec Członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz żołnierze 2. Mazowieckiego Pułku Saperów spotykają się przy tablicy upamiętniającej zbudowanie w Warszawie przez saperów 1 AWP pierwszego mostu przez Wisłę w styczniu 1945 r. W dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 Zarząd Główny SSP zaprasza na takie spotkanie wszystkich chętnych Kolegów Saperów.

Grzegorz Misiak

12 marca 2023, 11:30, opracował: Tadeusz Sikorski, fotografie: Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

Informacja z posiedzenia ZG SSP w dn. 25.02.2023 r.

W dniu 25.02.2023r. W Biurze SSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich. W posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Michał Korczak oraz redaktor Naczelny kw. Saper Leszek Wiesław Ząbek. Z różnych przyczyn czterech członków nie uczestniczyło w posiedzeniu. Opinie do rozpatrywanych dokumentów oraz głosowanie nad uchwałami ZG zrealizowali przy wykorzystaniu Internetu.

Posiedzenie otworzył Prezes Kol. Tadeusz Dzikowski witając przybyłych na posiedzenie. Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 7 Członków ZG oraz czterech Członków którzy głosowali zdalnie. Posiedzenie było prawomocne. Następnie został przyjęty porządek posiedzenia.

Rozpatrzono następujące tematy:

 1. Informacja o stanie Stowarzyszenia.
 2. Dystrybucja kwartalnika „Saper”
 3. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 4. Preliminarz finansowy ZG SSP na 2023 r.
 5. Organizacja głównych przedsięwzięć ZG SSP w 2023 r.
 6. Obchody „Święta Wojsk Inżynieryjnych” w 2023 r.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi informacjami i materiałami.
 8. Przyjęcie uchwał ZG SSP

Informację o stanie SSP na dzień 31.12.2022r. przedstawił Sekretarz ZG Stowarzyszenia. Kol. Tadeusz Sikorski. Na podstawie przesłanych sprawozdań przez Koła lub uzyskane informacje od członków Zarządu Kół należy stwierdzić, że Stowarzyszenie liczy 569 członków zrzeszonych w 24 Kołach. Do Stowarzyszenia należy: 446 żołnierzy rezerwy, 111 żołnierzy służby czynnej i 12 cywili sympatyków Stowarzyszenia. Ze względu na niski stan liczebny Członków w trzech Kołach i brakiem możliwości ich zwiększenia należy liczyć z ich rozwiązaniem w najbliższych latach.
W dyskusji Prezes nakreślił problem komunikacji Stowarzyszenia z Jednostkami Wojskowymi. Należy bardziej rozpropagować działalność Stowarzyszenia w jednostkach w dowództwach ZT, również w tych w których nie funkcjonują Koła.
Należy ocenić, że żołnierze służby czynnej zwłaszcza młodzi, nie garną się do działalności społecznej. Kol. Korczak zasugerował wysłanie informacji do Dowódców Jednostek o naszym Stowarzyszeniu.
Na temat wydawnictwa kwartalnika „Saper” informację przedstawił Redaktor Naczelny kol. L. W. Ząbek. Przedstawił propozycje wydania w br. dwóch edycji kw. „Saper”
z zachowaniem dotychczasowej numeracji. Żalił się, że Koła nie przesyłają materiałów
i dlatego nie ma możliwości umieszczania w wydawnictwie rzetelnej, aktualnej informacji z terenu. Zarząd Główny w dyskusji zaproponował weryfikację rozdzielnika poprzez dopisanie nowych odbiorców tj. do Szefów WInż dywizji, brygad utrzymując wydawanie na poziomie 500 szt.
I Wiceprezes ZG Kol. Grzegorz Misiak uważa, że wydawanie dwóch podwójnych numerów kw. Saper w roku powodować będzie opóźnienie w przekazywaniu informacji kilkumiesięczne (wydarzenia ze stycznia, kwietnia, maja będą publikowane w lipcu). Zaproponował, aby kwartalnik ukazywał się jak w 2022 r. czyli pojedyncze numery 1 w maju, numer 4 w styczniu 2024 r., numer podwójny 2 i 3 we wrześniu po 500 egz.
Wiceprezes Kol. Gabriel Wasilewski przedstawił koszty wydania kw. „Saper”. Roczny koszt wydania 600 egz. to ok. 15 800 zł., a 500 egz. ok. 15 130 zł. Natomiast koszt wydania dwóch podwójnych numerów to ok. 12 047 zł przy 600 egz. i 11 550 zł przy 500 egz.
Innym problemem jest koszt kolportaży kw. Saper, który odbywa się na dwa sposoby:
z ręki do ręki tam gdzie można w ten sposób zrealizować (kontakty wojskowe) oraz wysyłka pocztą co generuje spore koszty. Pomimo zamieszczania kw. Saper w domenie internetowej Stowarzyszenia, to jednak drukowany kw. Saper jest ważnym nośnikiem informacji i kontaktów władz statutowych Stowarzycszenia z Członkami i dowódcami.
Kol. Michał Korczak zasugerował szukanie kontaktów z resortem, z Samorządami, IPN i innymi jednostkami organizacyjnymi do współfinansowania wydawnictwa poprzez propagowanie w kwartalniku lokalnych zabytków architektonicznych, przyrodniczych i historycznych.
Sprawozdanie finansowe za 2022 r. przedstawił Skarbnik ZG kol. Waldemar Kawka, stwierdzając, że kilka Kół nie przekazało w 2022 r. żadnych środków finansowych lub w znikomych kwotach biorąc pod uwagę liczbę członków Koła. Pozytywnie ocenił wpłaty Członków Wspierających za co serdecznie podziękował. Ponadto wskazał przedsięwzięcia z 2022 r. gdzie Zarząd Główny w nieznacznych kwotach przekroczył zaplanowane środki finansowe. Powodem tego może być inflacja i droższe usługi i materiały jak również opłaty pocztowe.
Następnie przedstawił preliminarz finansowy na 2023 r. planując wpływy i wydatki. Będzie to bardzo trudny rok pod względem finansowym. Zwrócił się do Członków Zarządu o rygorystyczne przestrzeganie planu finansowego i maksymalną oszczędność. w zamknięciu poinformował, że nie wpłynęły pieniądze z 7 kół za 22 i 21 r. Poinformował, że ZG w porozumieniu z Bankiem PKO BP zmienił koszty prowadzenia konta (zaistniała taka możliwość) zaoszczędzając w ten sposób rocznie ok. 500 zł. Również i Koła mogą takie konta założyć w porozumieniu z Bankiem PKO BP. Takie konto założyło Koło nr 29 w Ełku i konto zakłada Koło nr 1.
Organizację głównych przedsięwzięć ZG w najbliższym okresie przedstawił Prezes Stowarzyszenia kol. Tadeusz Dzikowski .
W dniu 26.02. upamiętnienie wkopania słupa granicznego nad Odrą w Czelinie.
Centralne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych planowane są w dn. 14.04.2023 r. przy pomniku Chwała Saperom oraz w dn. 22.04 w Gozdowicach i Siekierkach nad Odrą. Wyjazd na wycieczkę historyczną w dn. 21.04 powrót 22.04.
W dniu 22.06.2023r. obchody Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich w Klubie Żołnierskim 2.psap w Kazuniu.
Członek ZG kol. Bogusław Bębenek przedstawił organizację wystawy w dn. 13.04.
z okazji 80-lecia utworzenia 1. batalionu saperów oraz jego dyslokację w Pułtusku w latach 1976-2001. Zapraszał Członków Zarządu na uroczystą wystawę związaną również z obchodami Święta Wojsk Inżynieryjnych w Pułtusku.
Kol. G. Misiak odczytał uchwały ZG SSP i poddał je pod głosowanie.
-> Uchwała Nr 9 w sprawie przyjęcia rozliczenia fin. za 2022r.
-> Uchwała Nr 10 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2023 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 11 głosami.
-> Uchwała Nr 11 w sprawie wsparcia finansowego Koła nr 24. Uchwałę przyjęto
9-cioma głosami za, 1 głos wstrzymał się i 1 głos przeciw,
W dyskusji kol. Waldemar Kawka zaproponował upamiętnienie w dniu 4.11.2023 r. śmierć zasłużonego generała inżynierii wojskowej gen. Jakuba Jasińskiego którego mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym na Kamionku (Praga Południe).
Kol. Michał Korczak zaproponował wystąpienie do MON, IPN o naszych zamiarach w sprawie obsługi finansowej uroczystości patriotycznych z myślą o sponsorowaniu naszych przedsięwzięć.

Tadeusz Sikorski

15 lutego 2023, 14:30, opracował: Gabriel Wasilewski, fotografia: Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 15 lutego 2023 r., w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się kolejne już w tym roku posiedzenie Prezydium ZG SSP, w którym uczestniczyli Prezes SSP, I Wiceprezes ZG SSP, Wiceprezes ZG SSP, Sekretarz ZG SSP oraz Skarbnik ZG SSP.

Do najistotniejszych kwestii poruszanych podczas spotkania zaliczyć należy:

  1. informacja Prezesa SSP z udziału w odprawie kierowniczej kadry Wojsk Inżynieryjnych;
  2. przygotowanie dokumentów na posiedzenie Zarządu Głównego SSP, zaplanowanego na 25 lutego 2023 roku (godz. 11.00) – siedziba ZG SSP (Warszawa);
  3. omówienie kwestii dotyczących udziału ZG SSP w centralnych uroczystościach Święta Wojsk Inżynieryjnych 14 kwietnia w Warszawie i 22 kwietnia w Gozdowicach;
  4. wybór oferenta i przygotowanie zamówienia na wykonanie Odznaki Honorowej „Za Rozminowanie Kraju”;
  5. omówienie przygotowania oferty na wydanie „Kwartalnika SAPER” w 2023 roku;
  6. omówienie spraw finansowych ZG SSP.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP zaplanowano w II dekadzie marca, najprawdopodobniej w dniu 15 marca br. (16.00) w biurze ZG SSP.

Gabriel Wasilewski

21 stycznia 2023, 14:30, opracował: Waldemar Kawka , fotografia: Waldemar Kawka

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 17 stycznia 2023 r., w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się pierwsze w nowym – 2023 – roku kalendarzowym i zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, wiceprezes oraz skarbnik).

Do najistotniejszej kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

  1. analizę aktualnej „kondycji finansowej” SSP;
  2. omówienie kwestii dotyczących przyszłych rozwiązań organizacyjnych związanych bezpośrednio z Odznaką Honorową „Za Rozminowanie Kraju”;
  3. organizację obrad Zarządu Głównego SSP w dniu 25 lutego br. (11.00) – siedziba ZG SSP (Warszawa);
  4. kolportaż I numeru w 2023 r. „Kwartalnika SAPER”;
  5. planowanie udziału przedstawicieli ZG SSP w uroczystościach Święta Wojsk Inży-nieryjnych w Warszawie (14 kwietnia br.) oraz w uroczystościach organizowanych w gminie Mieszkowice (Gozdowice i Stare Łysogórki) – w dniu 22 kwietnia br.;
  6. wstępne planowanie Święta SSP (czerwiec 2023 r.) oraz konferencji inżynieryjnej w WITI (wrzesień 2023 r.).

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w II dekadzie lutego, najprawdopodobniej w dniu 15 lutego br. (16.00).

Waldemar Kawka

Archiwum

Działalność Zarządu Głównego SSP

zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami z poprzednich lat