Aktualności
Odeszli na wieczną wartę

20 stycznia 2021, 12:30, Grzegorz Misiak

Charakterystyka sylwetki śp. płk w st. sp. mgr inż. Antoniego BARANOWSKIEGO

W dniu 17.01.2021 r. nagle zmarł płk w st. sp. mgr inż. Antoni BARANOWSKI, zasłużony oficer Wojsk Inżynieryjnych. Służbę wojskową rozpoczął w 1953 r. jako pchor. OSWI, a po jej ukończeniu służył na stanowiskach:

– 1956-1959 dowódca plsap, dowódca kompanii w 51 bsap w Ełku,<br>
– 1959-1964 słuchacz na WI WAT,<br>
– 1964-1966 dowódca bbm w 4.BSap,<br>
– 1966-1971 Starszy pom. szefa wydz. tech. w 4.BSap,<br>
– 1971-1973 starszy pom. wydz. szkol. w SWInż MON,<br>
– 1973-1974 słuchacz kursu języków obcych OSP,<br>
– 1974 szef Wojsk Inżynieryjnych KG Wojsk ONZ na Bliskim Wschodzie,<br>
– 1974-1975 st. ofic. Oddziału Operacyjnego SWInż MON,<br>
– 1975-1976 – słuchacz PSOS na ASG WP,<br>
– 1976-1978 st. spec. Oddziału Operacyjnego SWInż MON,<br>
– 1978 szef Wojsk Inżynieryjnych KG Wojsk ONZ na Bliskim Wschodzie<br>
– 1978-1984 st. spec. Oddziału Operacyjnego SWInż MON,<br>
– 1984-1992 szef Oddziału Operacyjnego SWInż MON.<br>
W 1992 roku zwolniony ze służby wojskowej.

Śp. płk Antoni BARANOWSKI był oficerem zaangażowanym, zdolnym, pomysłowym, rzetelnym, mającym własne zdanie. Posiadał zdolności organizacyjne i uzdolnienia racjonalizatorskie opracowując wiele wniosków wdrożonych w wojskach inżynieryjnych. Był między innymi autorem projektu mostu podwodnego i praktycznie go zbudował przeprawiając po nim czołgi. Autor szeregu opracowań organizacyjno-szkoleniowych za co był wielokrotnie wyróżniany między innymi nagrodą III stopnia MON. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej kierował Zespołem, który opracował „Zarys reform w MON” oraz uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez Premiera Tadeusza Mazowieckiego do opracowania „Raportu o reorganizacji MON”. Odznaczony: OOP V kl., ZKZ i wieloma innymi.

Pogrzeb odbył się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 21.01.2021 r. W pogrzebie uczestniczyli Członkowie Koła nr 20 SSP z Gorzowa Wlk. oraz koledzy z byłej 4.BSap.

Cześć jego pamięci

Grzegorz Misiak

04 listopada 2020, 13:20, Waldemar Kawka, Gabriel Wasilewski

Odwiedziny Kwater Saperskich

Tradycyjnie, jak co roku przedstawiciele Stowarzyszenia Saperów Polskich pamiętali i uporządkowali wspólną mogiłę gen. Jakuba Jasińskiego (1761-94) oraz gen. Tadeusza Korsaka (1741-94) na Warszawskim Cmentarzu Kamionkowskim. Pragniemy poinformować, że w tych dniach na grobie patrona naszej Wrocławskiej Alma Mater i patrona co najmniej kilku jednostek Wojsk Inżynieryjnych znajdują się kwiaty i palą się znicze i pomyśleć, że mogiła ta ma już ponad 225 lat. W miejscu tym pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, które w ostatnim czasie na łamach kwartalnika „Saper” przybliżyli nam historię wrocławskiego pomnika Naszego Patrona oraz Jego nagrobka na Kamionkowskiej Nekropoli a zwłaszcza gen. Zdzisławowi Barszczewskiemu.

Chwała Saperom

Waldemar Kawka

20 października 2020, 12:30, Grzegorz Misiak

Uroczyste pośmiertne odznaczenie Odznaką Honorową "Za rozminowanie kraju" sapera plutonowego Waldemara Sujdaka poległego w Afganistanie w 2008roku

5 października 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy z rąk starosty Piotra Chęćka oraz mjr rez. Krzysztofa Glijera, prezesa Stowarzyszenia Saperów Dębickich Grażyna i Józef Sujdakowie przyjęli Odznakę Honorową "Za rozminowanie kraju". Została ona pośmiertnie nadana ich synowi śp. plut. Waldemarowi Sujdakowi który zginął od wybuchu miny pułapki w Afganistanie w 2008 roku. Odznakę przyznało Stowarzyszenie Saperów Polskich.

19 października 2020 , 15:00, Gabriel Wasilewski

Uroczystości w Kuźni Raciborskiej upamiętniające tragiczną śmierć saperów z 6 batalionu powietrznodesantowego z Gliwic podczas rozminowania w październiku 2019 roku

9 października 2020 roku na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej saperów z 29. Patrolu Rozminowania 6. batalionu powietrznodesantowego z Gliwic, którzy ponieśli śmierć podczas oczyszczenia terenu z niewypałów. Trzech saperów z patrolu: starszy chorąży sztabowy Dawid Tokarski, kapral Krzysztof Chlewicki i kapral Adam Olszówka zginęło 8 października 2019 roku podczas unieszkodliwiania pocisków artyleryjskich z czasów II wojny światowej w lesie między Kuźnia Raciborską a Rudą Kozielską.