Aktualności
Odeszli na wieczną wartę

24 marca 2021, 10:30, Opracował: Wacław MALEJ (WITI)

śp. płk rez. dr inż. Leszek BOGDAN

Płk rez. dr inż. Leszek BOGDAN urodził się 19 maja 1956 roku w m. Biecz. W latach 1976–81 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu chemicznego pułku czołgów (1981–84), a następnie na stanowisko oficera służb materiałowo-technicznych sztabu 10 Dywizji Pancernej w Opolu (1985–88). W październiku 1988 roku rozpoczął służbę w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, w którym pełnił funkcje: starszego asystenta (1988–95) oraz kierownika zakładu naukowo-badawczego (1996–2001). Pracując w pionie naukowo-badawczym zajmował się konstrukcją oraz badaniami sprzętu do oczyszczania, uzdatniania i oceny jakości wody. W 1991 roku ukończył studia podyplomowe z ochrony i kształtowania środowiska w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 17 grudnia 1998 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych nadany przez Radę Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej w latach 1998–2008 (w okresie 2000–04 zastępca przewodniczącego Rady). W 2000 roku uzyskał tytuł Wynalazcy Wojska Polskiego. W maju 2001 roku objął obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu. Inne funkcje pełnione w Instytucie: specjalista badawczy ds. sprzętu do uzdatniania i oceny jakości wody (1994–2000) oraz kierownik do spraw certyfikacji (1996–1998) w Ośrodku Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego przy WITI, kierownik ds. technicznych (1994–97), kierownik ds. jakości (1997–2001) oraz kierownik akredytowanego Laboratorium Badawczego (1997–2001), pełnomocnik dyrektora Instytut do spraw zapewnienia jakości (2001–2007).

Zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy 31 lipca 2005 roku. Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej dalej pracował w Instytucie na stanowisku zastępcy dyrektora.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 maja 2007 roku powołany został na funkcję dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu.

W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarzadzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych” na Wydziale Filologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Odznaczenia i medale: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowy i Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Płk rez. dr inż. Leszek Bogdan był absolwentem Technikum Chemicznego w Jaśle, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Hobby i zainteresowania: żeglarstwo i wędkarstwo.

Zmarł 17 marca 2021 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wskutek zarażenia w tymże szpitalu wirusem COVID-19.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 21.03.2021 r., na Cmentarzu Parafialnym w m. Libusza, gm. Biecz, woj. małopolskie, poprzedzona mszą żałobną w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w m. Libusza.

Cześć jego pamięci

20 stycznia 2021, 12:30, Grzegorz Misiak

Charakterystyka sylwetki śp. płk w st. sp. mgr inż. Antoniego BARANOWSKIEGO

W dniu 17.01.2021 r. nagle zmarł płk w st. sp. mgr inż. Antoni BARANOWSKI, zasłużony oficer Wojsk Inżynieryjnych. Służbę wojskową rozpoczął w 1953 r. jako pchor. OSWI, a po jej ukończeniu służył na stanowiskach:

– 1956-1959 dowódca plsap, dowódca kompanii w 51 bsap w Ełku,
– 1959-1964 słuchacz na WI WAT,
– 1964-1966 dowódca bbm w 4.BSap,
– 1966-1971 Starszy pom. szefa wydz. tech. w 4.BSap,
– 1971-1973 starszy pom. wydz. szkol. w SWInż MON,
– 1973-1974 słuchacz kursu języków obcych OSP,
– 1974 szef Wojsk Inżynieryjnych KG Wojsk ONZ na Bliskim Wschodzie,
– 1974-1975 st. ofic. Oddziału Operacyjnego SWInż MON,
– 1975-1976 – słuchacz PSOS na ASG WP,
– 1976-1978 st. spec. Oddziału Operacyjnego SWInż MON,
– 1978 szef Wojsk Inżynieryjnych KG Wojsk ONZ na Bliskim Wschodzie
– 1978-1984 st. spec. Oddziału Operacyjnego SWInż MON,
– 1984-1992 szef Oddziału Operacyjnego SWInż MON.

W 1992 roku zwolniony ze służby wojskowej.

Śp. płk Antoni BARANOWSKI był oficerem zaangażowanym, zdolnym, pomysłowym, rzetelnym, mającym własne zdanie. Posiadał zdolności organizacyjne i uzdolnienia racjonalizatorskie opracowując wiele wniosków wdrożonych w wojskach inżynieryjnych. Był między innymi autorem projektu mostu podwodnego i praktycznie go zbudował przeprawiając po nim czołgi. Autor szeregu opracowań organizacyjno-szkoleniowych za co był wielokrotnie wyróżniany między innymi nagrodą III stopnia MON. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej kierował Zespołem, który opracował „Zarys reform w MON” oraz uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez Premiera Tadeusza Mazowieckiego do opracowania „Raportu o reorganizacji MON”. Odznaczony: OOP V kl., ZKZ i wieloma innymi.

Pogrzeb odbył się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 21.01.2021 r. W pogrzebie uczestniczyli Członkowie Koła nr 20 SSP z Gorzowa Wlk. oraz koledzy z byłej 4.BSap.

Cześć jego pamięci

Grzegorz Misiak