Z życia kół SSP i jednostek wojskowych

11 marca 2024, 17:30, opracował: płk Rajmund Giera, fotografie: UG Mieszkowice

Czelin 2024

27 lutego 1945 roku żołnierze 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego Wojska Polskiego postawili w Czelinie pierwszy słup graniczny na Odrze. Było to kilka miesięcy przed ustaleniem oficjalnych granic Polski.

Z okazji tego wydarzenia z udziałem przedstawicieli Koła nr 18 SSP i 5pinż ze Szczecina Podjuch odbyły się uroczystości upamiętniające to wzruszające i ważne wydarzenie.

3 marca 2024 roku w Czelinie odbyła się uroczystość z okazji 79-tej rocznicy ustawienia pierwszego słupa granicznego na Pomorzu Zachodnim. W uroczystości uczestniczyli w niej m.in.: w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego – p. Robert Szydłowski p.o. dyrektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Starosta Gryfiński- Wojciech Konarski wraz z radnymi Powiatu Gryfińskiego, Burmistrz Mieszkowic Pan Andrzej Salwa, dowódca 1binż 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina Podjuchy - ppłk Daniel Stefaniak, przedstawiciele Stowarzyszenia Saperów Polskich z wiceprezesem Koła nr 18 płk Rajmund Giera, przedstawiciele Lasów Państwowych, Straży Granicznej, szkół, samorządowcy szczebla gminnego. Po mszy św. odprawionej przez ks. Proboszcza Marka Szczuckiego, przy asyście żołnierzy 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina Podjuchy i orkiestry wojskowej odbyły się uroczystości przy pierwszym słupie granicznym. Burmistrz Andrzej Salwa powitał wszystkich uczestników uroczystości, a następnie przedstawił rys historyczny wydarzeń z 1945 roku. Okolicznościowe przemówienie wygłosili także: w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego Robert Szydłowski, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Adrian Włodarczyk - przedstawiciel Stowarzyszenia „Światło Ojczyzny”. Po uroczystościach, na zlecenie gminy Mieszkowice grupy rekonstrukcyjne przeprowadziły inscenizację przedstawiającą walki o przyczółek czeliński. Po części oficjalnej można było posilić się żołnierską grochówką, którą przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Troszynie.

Piękna, słoneczna pogoda zgromadziła wielu uczestników uroczystości.

Rajmund Giera

31 października 2023, 15:30, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Gabriel Wasilewski

Walne Zebranie Członków Koła Nr 1

Informacja z Walnego Zebrania Członków Koła Nr 1 Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 10 października 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 1 SSP. Obrady rozpoczął Prezes Koła kol. Grzegorz Misiak, który powitał przybyłych na walne zebranie Członków. Następnie wybrano przewodniczącego, prezydium i protokólanta zebrania oraz przyjęto porządek walnego zebrania.

Podczas obrad zrealizowano oraz omówiono następujące problemy:

 1. przekazano informację Zarządu Koła z realizacji Planu pracy Koła w 2023 r., udział Członków Koła w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny SSP oraz Zarząd Inżynierii Wojskowej;
 2. przedstawiono informację z opłacania składek członkowskich w Kole za 2023 r.;
 3. udział chętnych Członków Koła w Sympozjum organizowanym w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych 30.11 z okazji setnej rocznicy powołania Oficerskiej Szkoły Inżynierii;
 4. udział Członków Koła w zapaleniu zniczy na grobach Saperów w dn. 30.10;
  • organizacja spotkania koleżeńskiego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie planowane jest o godz. 17.00 w dn. 14.12 w restauracji Kacperek w Warszawie;
  • dyskusja:
  • przekazano kwartalnik SAPER z 2023 r.

Grzegorz Misiak

12 marca 2023, 12:30, opracował: mjr mgr inż. Mirosław Smoter

78 Rocznica Wkopania 1-wszego Polskiego Słupa Granicznego nad Odrą

W dniu 26.02.2023 r. w Czelinie odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy Wkopania I Polskiego Słupa Granicznego nad Odrą. W rocznicowych obchodach udział wzięli przedstawiciele Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa, samorządowców regionu, młodzież szkolna. W uroczystości Wojskową asystę honorową wystawił 5 Pułk Inżynieryjny ze Szczecina, której towarzyszyła Orkiestra Wojskowa Szczecin. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Czelinie, po której nastąpił przemarsz wojskowej asysty honorowej wraz z pozostałymi uczestnikami pod obelisk. Podczas uroczystości odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod obeliskiem. W imieniu Koła Nr 18 Stowarzyszenia Saperów Polskich kwiaty złożył ppłk rez. Michał ZIELIŃSKI

mjr mgr inż. Mirosław Smoter

12 marca 2023, 11:30, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Krystyna Bochenek

Walne Zebranie Członków Koła Nr 1

Informacja z Walnego Zebrania Członków Koła Nr 1 Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 9 marca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 1 SSP. Obrady rozpoczął Prezes Koła kol. Grzegorz Misiak, który powitał przybyłych na walne zebranie Członków. Następnie wybrano przewodniczącego, prezydium i protokólanta zebrania oraz przyjęto porządek walnego zebrania.

Podczas obrad zrealizowano oraz omówiono następujące problemy:

 1. Wręczono legitymacje nowoprzyjętym członkom do Koła Nr 1: kol. Adam Zenon KOSELA, kol. Dariusz GUZIKOWSKI oraz wręczenie zaległej legitymacji kol. Piotr LITWIN. W związku z nieobecnością na walnym zebraniu
  Waldemara CIEŚLIKA, legitymacja będzie wręczona w innym terminie.
 2. Zapoznano z pismem noworocznym ZG i uchwałą nr 6/2022 ZG SSP
  w sprawie wysokości opłacanych składek członkowskich i ich podziale.
 3. Zapoznano z głównymi przedsięwzięciami ZG SSP w 2023 r.
 4. Przedstawiono sprawozdanie z działalności i rozliczenie finansowe Koła za 2022 r.
 5. Przyjęto Plan pracy Koła nr 1 SSP na 2023 r.
 6. W sprawach organizacyjnych przedstawiono:
 • wysokość i sposób opłacania składek członkowskich, w tym wpłat na konto Koła zakładanego w Banku PKO BP;
 • obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych w Warszawie oraz organizację wyjazdu do Gozdowic i Siekierek w dn. 21-22.04 – chętni zgłaszają swój wyjazd do 10.04. do Wiceprezesa kol. Zbigniewa KRZEŚNIAKA;
 • organizację spotkania koleżeńskiego z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Spotkanie planowane jest o godz. 17.00 w dn. 30.03. Potwierdzenie udziału proszę zgłaszać do 24.03, a ostatnim terminem to 27.04 do Prezesa Koła lub Wiceprezesa telefonicznie lub
  z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 1. W dyskusji omówiono sprawę 3 Członków Koła, którzy nie mogą ze względów zdrowotnych uczestniczyć w życiu Koła – walne zebranie zdecydowało, zachować ich na liście członków Koła i zwolnić z opłacania składek członkowskich.
 2. Czy nie celowym byłoby wpisać Stowarzyszenie jako Organizację Pożytku Publicznego i przekazywania 1,5% na jego funkcjonowanie? Prezes SSP kol. Tadeusz DZIKOWSKI poinformował, że problem był już badany
  i wniosek był negatywny, gdyż wymaga zmiany profilu działania
  i rozliczenia podatkowego. Może ZG powtórnie pochyli się nad problemem.
 3. Przekazano 4 numer kw. SAPER z 2022 r.

Grzegorz Misiak

Spotkanie wigilijne Członków Koła Nr 1 - 2022_1
Spotkanie wigilijne Członków Koła Nr 1 - 2022_2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

17 grudnia 2022, 09:10, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Krzysztof Wydra

Spotkanie wigilijne Członków Koła Nr 1

W dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 Zarząd Koła Nr 1 zorganizował spotkanie koleżeńskie z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Spotkanie odbyło się w zaprzyjaźnionej restauracji tradycyjnie przy pięknie udekorowanym stole z potrawami wigilijnymi. Spotkanie rozpoczął prezes Koła kol. Grzegorz Misiak witając przybyłych na spotkanie. Złożył życzenia świąteczne i noworoczne oraz rozdał opłatek. Obecni na spotkaniu Członkowie Koła przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Po złożeniu życzeń zasiedliśmy do wspólnego stołu.

Spotkanie przebiegło w koleżeńskiej i radosnej atmosferze przy ożywionej dyskusji, wymianie doświadczeń jak również przy uroczystych toastach.

Po kilku godzinnym uroczystym spotkaniu rozstaliśmy się w doskonałych humorach i obietnicą następnego przed wielkanocnego spotkania koleżeńskiego.

Spotkanie uwiecznił na zdjęciach Nasz członek Koła kol. Krzysztof Wydra.

Grzegorz Misiak

04 grudnia 2022, 17:15, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Krzysztof Wydra

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Nr 1
Stowarzyszenia Saperów Polskich.

W dniu 16 grudnia 2022 r. odbyło się w Kolę Nr 1 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w związku z upływem czteroletniej kadencji władz koła. Po rozpoczęciu Walnego Zebrania Prezes Koła powitał przybyłych na obrady Członków koła oraz wręczył nowym Członkom legitymację i znaczki Stowarzyszenia kol. Wojciechowi Zdeb i kol. Tadeuszowi Niedźwiedzkiemu.

Grzegorz Misiak

22 sierpnia 2022, 10:00

Udział Koła Nr 24 SSP im. 1. Batalionu Saperów w „Pikniku rodzinnym” z okazji Święta Wojska Polskiego i 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej

Z okazji Święta Wojska Polskiego i 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej, w niedzielę 14 sierpnia 2022 roku Pułtuszczanie i goście odwiedzający nasze miasto uczestniczyli w „Pikniku rodzinnym”, który odbył się na terenie pomiędzy Domem Nauczyciela a budynkiem Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela. Organizatorem wydarzenia była Gmina Pułtusk we współpracy z Powiatem Pułtuskim, Pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty oraz Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych.

Opracował Prezes Koła Nr 24

08 czerwiec 2022, 11:00

Relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika plutonowego Emila Czecha, sapera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Pomnik plutonowego Emila Czecha, sapera 3 Dywizji Strzelców Karpackich, stanął w Kłodzku, w parku im. Przyjaciół Wojsk Górskich. Uroczystość odbyła się w asyście żołnierzy z 22 Batalionu Piechoty Górskiej, pocztów sztandarowych Szkół Karpackich, Grupy Rekonstrukcji Historycznej KARPATY w mundurach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Opracowała Bronisława Maria Oraczyńska

02 maj 2022, 11:00

Obchody 77 rocznicy forsowania Odry Gozdowice i Siekierki 2022

Forsowanie Odry w 1945 roku było dramatycznym i zwrotnym momentem wojny. Dzięki bohaterskiej i ofiarnej postawie polskie wojska przełamały opór wroga, sforsowały Odrę i otworzyły najkrótszą drogę na Berlin. Było to jedne z kluczowych działań finalizujących zakończenie II wojny światowej.

01 maj 2022, 11:40

Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych – Dzień Sapera w Pułtusku

W wtorek 12 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.00 przy moście arkadowym Domu Polonii, pod tablicą upamiętniającą saperów poległych przy rozminowaniu terenów północnego Mazowsza i Pułtuska uczczono pamięć żołnierzy 1. Batalionu Saperów poległych w latach 1945-1948.

12 kwietnia 2022, 17:15, 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie

Przekazanie obowiązków Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie

W dniu 04.03.2022 r. w obecności Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Pana gen. bryg. Marka WAWRZYNIAKA, przedstawicieli władz samorządowych, dowódców jednostek wojskowych, byłych Dowódców Pułku, komendantów instytucji wojskowych, przedstawicieli służb mundurowych odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego. Po złożeniu meldunku przez Dowódcę uroczystości ppłk. Cezarego KINOWSKIEGO Szefowi Zarządu Inżynierii Wojskowej odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyznaczenia na stanowisko Dowódcy 5.pinż ppłk. Adama TRZASZCZKI.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru pułku oraz podpisanie protokołów przekazania i przyjęcia obowiązków Dowódcy 5. Pułku Inżynieryjnego.

11 luty 2022, 11:00

„Saper w wojsku” – wystawa zrealizowana w 4 Głogowskim Batalionie Inżynieryjnym.

W 2021 roku przypadła 55. rocznica powstania pierwszej jednostki inżynieryjnej w Głogowie oraz dziesięciolecie utworzenia 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego.

Z tej okazji odbyło się szereg uroczystości. Elementem tych obchodów była między innymi wystawa na temat „Saper w wojsku”. W wystawie obszernie przedstawiono rolę formacji saperskich w polskich siłach zbrojnych na przestrzeni lat.

Organizatorzy wystawy, szczególną uwagę poświęcili na upamiętnienie roli żołnierzy wojsk inżynieryjnych stacjonujących w Głogowie przez ponad pół wieku. W wypożyczonych oszklonych gablotach umieszczono sztandary 6 Pułku Pontonowego – pierwszej jednostki inżynieryjnej w Głogowie oraz sztandar 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego.

29 stycznia 2022, 17:45, 4 Głogowski Batalion Saperów

Nowy Dowódca Głogowskich Saperów

4 Głogowski Batalion Saperów ma nowego dowódcę. Jest nim ppłk Wojciech MEKETIUK.

Decyzją przełożonych dotychczasowy dowódca jednostki, ppłk Krzysztof JAROSZEK wyznaczony został na wyższe stanowisko służbowe. Jego następcą został ppłk Wojciech MEKETIUK.

Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło 10 stycznia. Uczestniczył w nim dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego płk Artur GRUSZCZYK, obecni byli również dowódcy innych jednostek inżynieryjnych, instytucji wojskowych, pozostałych służb mundurowych oraz władze samorządowe miasta i powiatu.

Żegnający się z batalionem pułkownik JAROSZEK podziękował dotychczasowym podwładnym za wspólną, owocną służbę, mówiąc między innymi:

Dowódca nigdy nie działa sam, może odnosić sukcesy dzięki poświęceniu jego żołnierzy. Wspólnie wykonaliśmy wiele zadań, wymagających wielkiego zaangażowania, oddania, a jednocześnie zaprezentowania najwyższych umiejętności fachowych, czyli wojskowego profesjonalizmu.

Nowy dowódca zapewnił z kolei, że stawia sobie za cel kontynuowanie sukcesów jednostki, mając świadomość, że poprzeczka oczekiwań została przez poprzednika ustawiona bardzo wysoko.

27 stycznia 2022, 09:45

Spotkanie członków Stowarzyszenia Saperów Polskich Koła Nr 29 przy WITI

W dniu 21 grudnia 2021 r. na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie członkowie SSP Koła Nr 29.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Koła Kol. Michał LUDAS, który serdecznie powitał wszystkich członków Koła. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłego 17 marca br. członka Koła Kol. płk. rez. dr. inż. Leszka BOGDANA.

Wacław Malej
Sekretarz SSP Koła Nr 29

27 stycznia 2022, 09:30

Spotkanie Saperów w Chełmnie

Dzień Sapera, to również okazja do spotkań byłych żołnierzy i pracowników cywilnych nieistniejącego już 9. Chełmińskiego Pułku Pontonowego. Niestety panująca pandemia, zachwiała harmonogram corocznych tak wspaniałych spotkań. Po ponad rocznej przerwie, nasz wspaniały Kolega i organizator dotychczasowych spotkań st. chor. sztab. rez. Waldemar KUSZ, zorganizował spotkanie w dniu 15 października 2021 r., na terenie Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie.

Wacław Malej
Sekretarz SSP Koła Nr 29

07 grudnia 2021, 12:00, Opracował: Waldemar Kawka, Fotografie: Krzysztof Wydra

W przeddzień Św. Barbary - Dęblin 2021

Tegoroczne wspomnienie Św. Barbary z Nikomedii (III/IV w.) – patronki wszystkich tych, którzy wykonują ciężkie i niebezpieczne zawody, m.in. górników i żołnierzy – przypadające na 4 grudnia, stało się inicjatywą do odwiedzenia przez przedstawicieli Zarządu Głównego SSP 1 dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego im. gen. Romualda Traugutta, w dniu 3 grudnia 2021 r.

Waldemar Kawka

04 listopada 2021, 12:30

Odwiedziny Kwater Saperskich - Rembertów 2021

W sobotę - 30 X przedstawiciele Koła Nr 13, płk w st. spocz. Ryszard PINDUR i płk rez. Waldemar KAWKA odwiedzili i zapalili znicze na saperskich mogiłach cmentarza parafialnego w Warszawie – Rembertowie, w tym płk Stanisława PAWŁOWSKIEGO, płk Stanisława SEROCZYŃSKIEGO, płk Zbigniewa WIERZBICKIEGO oraz płk Kazimierza ZDUNKA.

03 listopada 2021, 12:30

Żołnierska pamięć

W czwartkowe popołudnie 28 października 2021 roku, w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, członkowie Koła nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich im. 1. Batalionu Saperów w Pułtusku, uczcili pamięć o żołnierzach poległych w obronie Pułtuska oraz tych, którzy stracili swoje młode życie podczas powojennego rozminowania kraju. Odwiedzono także miejsca wiecznego spoczynku zmarłych saperów, spoczywających na cmentarzach w Pułtusku.

27 kwietnia 2021, 15:30

Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych w 5. Pułku Inżynieryjnym

W dniu 16 kwietnia br., w 5. Pułku Inżynieryjnym odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych, w ramach którego Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej ppłk Jerzy Łuszczykiewicz wręczył Odznaki Pamiątkowe oraz tytuły honorowe „Zasłużony Żołnierz RP”, dla wyróżniających się żołnierzy pułku. Ponadto delegacja z 5. Pułku Inżynieryjnego udała się do Rejonu Pamięci Narodowej: Siekierki - Gozdowice - Czelin. W trakcie podróży żołnierze złożyli wiązanki kwiatów, w imieniu całego stanu osobowego jednostki wojskowej przy pomniku "Chwała Poległym Saperom" w Gozdowicach oraz na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach.

„Święto zostało ustanowione na pamiątkę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego 16 kwietnia 1945 roku.”

27 kwietnia 2021, 15:00, mjr Sylwester Ludwiczak, fotografie p. Patryk Dorocicz

Obchody Święta 2 Pułku Inżynieryjnego, wręczenie proporca honorowego Tytułu Honorowego "Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych"

Miesiąc kwiecień dla żołnierzy i pracowników 2 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego jest miesiącem szczególnym.

Jest to czas, w którym obchodzone są dwa najważniejsze dla Pułku święta, w dniu 16 kwietnia - Święto Wojsk Inżynieryjnych, a w dniu 19 kwietnia Święto 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego, które zostało ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej Decyzją Nr 39/MON z dnia 16.02.2012 r. W tym roku uroczysty apel z okazji tych Świąt odbył się 23 kwietnia, podczas którego dokonano również uroczystego wręczenia proporca honorowego Tytułu Honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dla batalionu pontonowego 2 Pułku Inżynieryjnego.

mjr Sylwester Ludwiczak

21 kwietnia 2021, 19:00, Bogusław Bębenek, fotografie Paulina Dąbkowska - Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Dzień Sapera w Pułtusku

Pomimo pandemii COVID-19 w Pułtusku pamiętano o Dniu Sapera 16 kwietnia 2021 roku.

16 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00, na terenie Domu Polonii w Pułtusku, z okazji obchodzonego Dnia Sapera odbyła się pomimo pandemii COVID-19 (w bardzo ograniczonym składzie osób) uroczystość złożenia kwiatów przy tablicach upamiętniających saperów poległych podczas rozminowaniu północnego Mazowsza oraz Pułtuska.

W tej symbolicznej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych – Urzędu Miasta Pułtusk i Starostwa Pułtuskiego, Dyrekcji Domu Polonii oraz przedstawiciele Zarządu Koła nr 24 SSP im. 1. Batalionu Saperów w Pułtusku.

Bogusław Bębenek

22 stycznia 2021, 21:50, Grzegorz Misiak

Zmiany kadrowe w Zarządzie Inżynierii Wojskowej

W dniu 21 stycznia 2021 r. Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek WAWRZYNIAK pożegnał odchodzącego ze stanowiska Szefa Oddziału-Zastępcy Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej płk. Adama PRZYGODĘ. Na postawie decyzji Ministra Obrony Narodowej płk dypl. Adam PRZYGODA z dniem 01 lutego 2021 r. został wyznaczony na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Szef Zarządu podziękował płk. Adamowi PRZYGODZIE za czteroletnią współpracę, wspieranie w rozwiązywaniu problemów bieżących i perspektywicznych. Podkreślił, że stanowisko Szefa Oddziału-Zastępcy Szefa Zarządu jest odpowiedzialne, wymagające dużego zaangażowania i wysiłku, gdyż odpowiada za realizację i koordynowanie wielu zadań wymagających współpracy w ramach zarządu.

Pan płk Adam PRZYGODA jest oficerem doświadczonym, zdyscyplinowanym, wymagającym i zaangażowanym w tworzenie dobrej atmosfery służby i pracy w oddziale i zarządzie. Wręczając skromny upominek odchodzącemu Panu płk. Adamowi PRZYGODZIE Szef Zarządu IW życzył dalszych osiągnięć na nowym stanowisku służbowym, dobrego zdrowia i szczęścia żołnierskiego w podejmowaniu  nowych wyzwań.

Korzystając z okazji obecności kadry i pracowników resortu ON Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek WAWRZYNIAK powitał oficerów przybyłych do Zarządu celem dalszej służby:

 • Pan płk. Marka GOLANA na stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia ze stanowiska Dowódcy 1.psap,
 • Pana mjr. Tomasza MIERNIKIEWICZA na stanowisko specjalisty w Oddziale Operacyjnym z 1.psap,
 • Pana mjr. Damiana ZALEWSKIEGO na stanowisko specjalisty w Oddziale Operacyjnym z 2.psap,
 • Pana ppłk. Piotra DUDKA na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale Szkolenia z psap,
 • Pana ppłk. Sebastiana NOWAKA na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale Zagrożeń Niemilitarnych z 2.pinż.

Przybyłym oficerom życzył sukcesów w służbie na nowych stanowiskach, szybkiej aklimatyzacji i zapoznania się z nowymi obowiązkami, pogratulował awansowanym na wyższe stopnie wojskowe i poprosił kadrę i pracowników RON o stworzenie dobrej atmosfery i udzieleniu wszelkiej pomocy przybyłym w poznaniu specyfiki pracy
w Zarządzie.

Grzegorz Misiak

30 listopada 2020, 21:50, ppor. Kamila Kopernik

Most na rzece Kamienica Nawojowska

Żołnierze 3 Batalionu Inżynieryjnego zakończyli montaż tymczasowego mostu na rzece Kamienica Nawojowska.

W dniach 09 - 28.10.2020 r. żołnierze 3 Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego pod dowództwem ppłk. Radosława PODOLSKIEGO przy współudziale żołnierzy z 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, pod który batalion podlega, realizowali budowę tymczasowej przeprawy mostowej przez rzekę Kamienica Nawojowska w Nowym Sączu. Pomimo niesprzyjającej aury w pierwszych dniach montażu mostu DMS – 65 żołnierze zakończyli budowę tymczasowej przeprawy mostowej przed założonym terminem.

ppor. Kamila Kopernik

22 października 2020, 11:30, Grzegorz Misiak

Likwidacja bomby "Tallboy" w Świnoujściu

12 października br. Saperzy z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zneutralizowała ponad 5 tonową bombę „Tallboy”. "Tallboy" to brytyjska bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Cięższe były jedynie bomby "Grand Slam", które powstały na schemacie "Tallboya", ich waga sięgała blisko 10 ton.

"Wysoki chłopiec" waży ponad pięć ton i ma sześć metrów długości. Nie bez powodu nazywany był superbronią.

Archiwum

zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami z poprzednich lat