most na rzece Kamienica Nawojowska

Żołnierze 3 Batalionu Inżynieryjnego zakończyli montaż tymczasowego mostu na rzece Kamienica Nawojowska.

Tymczasowa przeprawa mostowa wykonana została z konstrukcji składanej mostu DMS – 65. Długość mostu to dwie nitki po 81 metrów każda. Most podparty jest dwiema podporami pośrednimi i dwiema podporami brzegowymi wykonanymi z elementów podpory SPS – 69. Most wykonany został pod obciążenie 40t.
Przeprawa tymczasowa ma umożliwić mieszkańcom komunikację z miastem, ponieważ obecny most jest wyłączony z użytku w wyniku awarii technicznej. Sytuacja ta spowodowała duże utrudnienia dla mieszkańców Nowego Sącza jak również przyległych gmin, ponieważ musieli oni korzystać z wielokilometrowych objazdów.
Kolejny raz żołnierze 3 Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego wykazali swoje inżynieryjne umiejętności podczas profesjonalnej budowy tymczasowej przeprawy mostowej.

ppor. Kamila Kopernik

Autorzy zdjęć: - kpt. Michał ZDANEWICZ - mł. chor. Janusz CHUDZIK - st. szer. Daniel ULAWSKI