Obchody Święta 2 Pułku Inżynieryjnego, wręczenie proporca honorowego Tytułu Honorowego "Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych"

Miesiąc kwiecień dla żołnierzy i pracowników 2 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego jest miesiącem szczególnym.

Jest to czas, w którym obchodzone są dwa najważniejsze dla Pułku święta, w dniu 16 kwietnia - Święto Wojsk Inżynieryjnych, a w dniu 19 kwietnia Święto 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego, które zostało ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej Decyzją Nr 39/MON z dnia 16.02.2012 r. W tym roku uroczysty apel z okazji tych Świąt odbył się 23 kwietnia, podczas którego dokonano również uroczystego wręczenia proporca honorowego Tytułu Honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dla batalionu pontonowego 2 Pułku Inżynieryjnego.

Uroczyste obchody rozpoczęto o godzinie 08.00 Mszą Świętą w intencji Pułku, którą odprawił Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. ppłk Adam ROGACKI.

O godzinie 10.00 w koszarach Pułku rozpoczął się uroczysty apel z okazji Święta Pułku i Święta Wojsk Inżynieryjnych. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Szefowi Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Markowi WAWRZYNIAKOWI. Po odegraniu hymnu państwowego Dowódca Pułku płk Artur GRUSZCZYK powitał gości oraz cały stan osobowy pułku. Podczas uroczystości Generał WAWRZYNIAK wręczył proporzec honorowy Tytułu Honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dowódcy batalionu pontonowemu ppłk. Piotrowi KRANZ, a żołnierze batalionu otrzymali sznury wyróżniające w kolorze amarantowym z jednym chwastem.

Batalion pontonowy 2 Pułku Inżynieryjnego został wyróżniony przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Tytułem Honorowym „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” „Za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzonych w działalności kontrolno - rozliczeniowej w resorcie obrony narodowej w 2020 roku”.

W trakcie apelu wręczono również: Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Odznaki Pamiątkowe 2 Pułku Inżynieryjnego, nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne.

Dowódca Pułku płk Artur GRUSZCZYK w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom uroczystości znaczenie Święta Wojsk Inżynieryjnych i Święta 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego. Podkreślił rolę saperów podczas rozminowania i oczyszczania kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zaakcentował znaczenie Święta Pułku i najważniejsze zadania realizowane przez jednostkę. Zaznaczył, że: …”Święto pułku to niezwykłe wydarzenie dla jednostki wojskowej. Jest to czas, w którym możemy podziękować wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom za ich dotychczasową służbę. Jest to także dzień, w którym spotykamy się, wymieniamy się swoimi doświadczeniami, refleksjami, poglądami oraz podtrzymujemy przyjacielskie kontakty i więź pokoleniową. Przypomniał, że 19 kwietnia 1957 roku w Przemyślu została sformowana Jednostka Wojskowa o numerze 1523 jako 2 pułk kolejowy, która od 1960 r. stacjonuje w Inowrocławiu. Przez te 64 lata różne były losy i nazwy JW. 1523, ale kolejne zastępy żołnierzy starały się pamiętać o swoich poprzednikach.”

Podkreślił, że: …”Codzienną służbą staramy się pomnażać osiągnięcia naszych poprzedników. Stajemy przed nowymi wyzwaniami, które wymagają od nas nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale także umiejętności współdziałania z wojskami sojuszniczymi w czasie ćwiczeń w kraju i realizacji zadań bojowych poza granicami Polski.”

Zaakcentował, że: ...”Jesteśmy jednostką, której codzienna działalność szkoleniowa służy społeczeństwu w jego funkcjonowaniu. Świadczy o tym poprzedni rok, w którym wojskowe jednostki odbudowy utworzone w 2013 roku jako nieetatowe pododdziały, wykonywały zadania w różnych regionach Polski. Wśród nich była min. budowa mostów i obiektów inżynieryjnych w miejscowościach: Sulejówek, Solina, Mareczki, Nowe Brzesko, Lipa, Warszawa oraz Nowy Sącz.

W czerwcu i lipcu 2020 r. Pułk realizował zadania wsparcia działań administracji publicznej oraz społeczności w zakresie usuwania skutków wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie województwa podkarpackiego.

Na uznanie zasługuje udział żołnierzy 2pinż i JBP w realizacji zadania urządzenia i utrzymania przeprawy mostowej z parku pontonowego PP-64 na rz. WISŁA w m. Warszawa, na potrzebę ułożenia tymczasowego kolektora dla odprowadzania ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków Czajka, które zostało bardzo dobrze ocenione przez przełożonych i uzyskało uznanie wśród mieszkańców Warszawy.

Zaznaczył, że: …”Działalność pułku oraz wysokie oceny przeprowadzonych kontroli spowodowały, że o 2 pułku inżynieryjnym mówi się z uznaniem. Najlepszym na to dowodem jest wyróżnienie batalionu pontonowego przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Tytułem Honorowym: „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych”.

Z okazji Święta Pułku, złożył byłym i obecnym żołnierzom oraz pracownikom pułku serdeczne życzenia i podziękowania za dotychczasową sumienną, pełną poświęcenia służbę i pracę. Życzył wszystkim kolejnych sukcesów w służbie i pracy, wiele żołnierskiego szczęścia, zdrowia, a także pomyślności w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.

Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK - pogratulował wszystkim wyróżnionym. Podkreślił znaczenie działalności pułku dla społeczeństwa oraz kreowania pozytywnego wizerunku wojska polskiego. Odwołując się do historii z okazji święta pułku i wojsk inżynieryjnych podziękował za dotychczasowe osiągnięcia, życząc dalszych sukcesów służbowych i w życiu rodzinnym.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.

Po uroczystości złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy i pracowników jednostek kolejowo-drogowych i komunikacyjnych oraz dokonano wpisu do kroniki JW.

Z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych i Święta Pułku na ręce Dowódcy 2 pułku inżynieryjnego wpłynęły życzenia od jednostek i instytucji wojskowych oraz przedsiębiorstw i instytucji cywilnych.

Tekst: mjr Sylwester LUDWICZAK
Zdjęcia: p. Patryk DOROCICZ