Spotkanie członków Stowarzyszenia Saperów Polskich Koła Nr 29 przy WITI

W dniu 21 grudnia 2021 r. na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie członkowie SSP Koła Nr 29.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Koła Kol. Michał LUDAS, który serdecznie powitał wszystkich członków Koła. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłego 17 marca br. członka Koła Kol. płk. rez. dr. inż. Leszka BOGDANA.

W dalszej części zebrania Prezes dokonał podsumowania działalności Koła w roku 2021. Podkreślił, że mimo panującej pandemii udało się zrealizować część zaplanowanych przedsięwzięć, m.in.: spotkanie integracyjne po hasłem „Powitanie lata” w dniu 3 lipca i „Muzyczny rejs statkiem po Odrze w rytmie czardasza” w dniu 5 września oraz zapalono znicze na grobach kolegów saperów przed Świętem Zmarłych.

Wręczył również legitymację, nowo przyjętemu do Stowarzyszenia Saperów Polskich, Kol. Marcinowi SZCZEPANIAKOWI – aktualnemu Dyrektorowi Instytutu. Dyrektor podziękował za zaufanie i przyjęcie w poczet członków SSP oraz zadeklarował pomoc dla Koła, jak i Stowarzyszenia Saperów Polskich.

Następnie omówiono „Plan zamierzeń Koła na rok 2022”. Kol. Grzegorz DROGOWSKI – członek ZG SSP przekazał życzenia świąteczne i noworoczne od Prezesa SSP Kol. Tadeusza DZIKOWSKIEGO oraz zapoznał z „Planem zamierzeń ZG SSP na rok 2022”, a także zaprezentował projekt nowego odznaczenia – Krzyża „Zasłużony dla Stowarzyszenia Saperów Polskich”.

Po części oficjalnej rozpoczęły się tradycyjne wspomnienia „dawnych, dobrych czasów” oraz rozmowy na tematy związane z aktualnymi losami członków Koła oraz sytuacją pandemiczną, w jakiej aktualnie wszyscy się znajdują. Spotkanie zakończyło się złożeniem wzajemnych życzeń świątecznych i noworocznych.

Wacław Malej
Sekretarz SSP Koła Nr 29