„Saper w wojsku” – wystawa zrealizowana w 4 Głogowskim Batalionie Inżynieryjnym.

W 2021 roku przypadła 55. rocznica powstania pierwszej jednostki inżynieryjnej w Głogowie oraz dziesięciolecie utworzenia 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego.

Z tej okazji odbyło się szereg uroczystości. Elementem tych obchodów była między innymi wystawa na temat „Saper w wojsku”. W wystawie obszernie przedstawiono rolę formacji saperskich w polskich siłach zbrojnych na przestrzeni lat.

Organizatorzy wystawy, szczególną uwagę poświęcili na upamiętnienie roli żołnierzy wojsk inżynieryjnych stacjonujących w Głogowie przez ponad pół wieku. W wypożyczonych oszklonych gablotach umieszczono sztandary 6 Pułku Pontonowego – pierwszej jednostki inżynieryjnej w Głogowie oraz sztandar 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego.

Na wydrukach wieloformatowych zamieszczono:
- historię jednostek inżynieryjnych stacjonujących w Głogowie, których spadkobiercą tradycji jest 4 Głogowski Batalion Inżynieryjny;
- zadania realizowane przez głogowskich saperów na rzecz społeczeństwa Ziemi Głogowskiej, między innymi udział w akcjach powodziowych i przeciwlodowych, oczyszczaniu terenu z wszelkiej amunicji i materiałów niebezpiecznych, naprawa, odbudowa i budowa nowych obiektów drogowo-mostowych zniszczonych przez powódź lub na potrzeby mieszkańców;
- najciekawsze zadania szkoleniowe realizowane przez głogowskie jednostki saperskie;
- specjalistyczny sprzęt inżynieryjny będący na wyposażeniu batalionu;
- udział głogowskich saperów w misjach zagranicznych;
- Pomnik „Głogowskich Saperów”.

Na przygotowanych konstrukcjach zamieszczono portrety dowódców jednostek wojsk inżynieryjnych oraz zasłużonych żołnierzy jednostek inżynieryjnych wyróżniających się odwagą, poświeceniem podczas realizowanych zadaniach oraz osiągających bardzo dobre wyniki w szkoleniu. W gablotach i na zdjęciach zaprezentowano pamiątkowe epizody po funkcjonujących jednostkach jak i uhonorowane osiągnięcia tych jednostek.

W środkowej części wystawy umieszczono eksponaty sprzętu i wyposażenia głogowskich saperów historyczne i obecnie używane.

Wystawa uroczyście została otwarta przez dowódcę 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, dowódcę 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego ,Prezydenta Miasta Głogowa i Starosty Powiatu Głogowskiego z udziałem żołnierzy batalionu, pracowników resortu ON, byłych dowódców jednostek inżynieryjnych, Dyrektora Huty Miedzi Głogów oraz zaproszonych dowódców jednostek inżynieryjnych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem żołnierzy będących w czynnej służbie wojskowej stacjonujących w Głogowie, żołnierzy rezerwy, miłośników lokalnej historii, mieszkańców miasta oraz młodzieży szkolnej. Wystawa udostępniona została bezpłatnie. Przewodnikiem po wystawie był kustosz sali tradycji oraz wyznaczony personel z Klubu Żołnierskiego.

W ocenie dowództwa jednostki wystawę zwiedziło w okresie od września do końca listopada 2021 r. ok. 800 osób.

Generalnie należy ocenić, że publiczna wystawa spełniła zakładane cele, bowiem przybliżyła młodzieży, żołnierzom młodszym i społeczeństwu Głogowa ciekawą 55 - letnią historię służby saperów głogowskich oraz służbę i zadania obecnie realizowane przez saperów głogowskich.

Dzięki darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź przekazanej Stowarzyszeniu Saperów Polskich na dofinansowanie organizacji wystawy, pozwoliły opłacić profesjonalnych specjalistów firmy zewnętrznej do przygotowania pięknej i pożytecznej wystawy w 4 Głogowskim Batalionie Inżynieryjnym. w ogromnym stopniu przyczyniła się do jej przygotowania przez z udziałem żołnierzy 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego. Organizacja.

Wsparcie otrzymane od Fundacji KGHM Miedź Polska na organizację wystawy zostało zaznaczone podczas otwarcia wystawy oraz podczas jej udostępniania jak również w formie zamieszczonego napisu na początku wystawy. Informacje o otrzymanym wsparciu przez Fundację zamieszczono na stronie internetowej jednostki oraz zamieszczony artykuł w kwartalniku SAPER wydawany przez Stowarzyszenie Saperów Polskich.