Uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie

W dniu 04.03.2022 r. w obecności Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Pana gen. bryg. Marka WAWRZYNIAKA, przedstawicieli władz samorządowych, dowódców jednostek wojskowych, byłych Dowódców Pułku, komendantów instytucji wojskowych, przedstawicieli służb mundurowych odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego. Po złożeniu meldunku przez Dowódcę uroczystości ppłk. Cezarego KINOWSKIEGO Szefowi Zarządu Inżynierii Wojskowej odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyznaczenia na stanowisko Dowódcy 5.pinż ppłk. Adama TRZASZCZKI.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru pułku oraz podpisanie protokołów przekazania i przyjęcia obowiązków Dowódcy 5. Pułku Inżynieryjnego.

Następnie Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej podziękował płk. Mariuszowi OCHALSKIEMU za wzorową służbę, życząc kolejnych sukcesów w służbie wojskowej. Nowemu Dowódcy życzył sukcesów w realizacji zadań stojących przed jednostką oraz żołnierskiego szczęścia w czasie dowodzenia Pułkiem.

Zdający obowiązki płk Mariusz OCHALSKI podziękował Szefowi Zarządu Inżynierii Wojskowej, żołnierzom i pracownikom 5.pinż, władzom Szczecina, województwa Szczecińskiego oraz Dowódcom jednostek za dotychczasową służbę, współpracę i okazywaną życzliwość. Obejmujący obowiązki Dowódcy ppłk Adam TRZASZCZKA w swym wystąpieniu podziękował przełożonym za obdarzone zaufanie oraz zapewnił wszystkich zebranych, że uczyni wszystko, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed pułkiem. Główną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów 5.pinż przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej ze Szczecina.

Pełny reportaż zdjęciowy z wydarzenia
można zobaczyć naciskając przycisk poniżej