Działalność Zarządu Głównego SSP w 2022 roku

15 grudnia 2022, 20:30, opracował: Grzegorz Misiak, fotografia: Gabriel Wasilewski

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 10 grudnia w Biurze SSP w Warszawie odbyło się drugie w br. posiedzenie Zarządu Głównego SSP oraz zaproszonych gości: przewodniczących: Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. płk Tomasza Germana, Głównego Sadu Koleżeńskiego – kol. Michała Korczaka, Zespołu ds. Kwatery Saperów kol. Bolesława Jaśkiewicza.

Z różnych przyczyn rodzinnych i zdrowotnych pięciu członków ZG nie uczestniczyło fizycznie w posiedzeniu. Przy wykorzystaniu internetu zgłosili swoje uwagi do projektów rozpatrywanych dokumentów oraz zagłosowali o przyjęcie przedstawionych uchwał ZG SSP.

Prezes SSP kol. Tadeusz Dzikowski powitał przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Głównego oraz zaproszonych gości. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Zarząd Główny SSP podczas posiedzenia rozpatrzył następujące tematy:

 1. Program działania ZG SSP na 2023 r.;
 2. Program zasadniczych działań ZG SSP w latach 2023-2026;
 3. Sytuacja finansowa SSP na dzień 01.12.2022 r.
 4. Ocena i omówienie funkcjonowania Stowarzyszenia Saperów Polskich po okresie pandemii. Kierunki działań ZG i Zarządów Kół w celu ożywienia ich dzielności.
 5. Problemy opinie z wydaniem kw. SAPER w 2022 r. oraz plan wydawniczy w 2023 r.
 6. Realizacja zadań przez Zespół Doradczy ds. Kwatery Saperów WP na Cmentarzu Północnym w Warszawie w 2022 r., propozycje zadań do realizacji w 2023 r.

 7. Dyskusja i wolne wnioski dotyczące między innymi:
  1. ożywienia funkcjonowania Kół SSP;
  2. dystrybucji kw. SAPER do Kół i innych osób i organizacji;
  3. opracowywanie informacji z działalności kół SSP i jednostek inżynieryjnych do zamieszczenia w kwartalniku, rola korespondentów kół;
  4. wykorzystanie domeny internetowej Stowarzyszenia do wymiany informacji z działalności Stowarzyszenia i jednostek wojsk inżynieryjnych jak również pozyskania dokumentów;
  5. popularyzacji działalności Stowarzyszenia oraz historii i dorobku wojsk inżynieryjnych WP.

 8. Przyjęcie uchwał ZG SSP:
  1. Uchwała Nr 4/2022 w sprawie „Programu działania Zarządu Głównego SSP w 2023 r.” (zamieszczony na domenie internetowej SSP);
  2. Uchwała Nr 5/2022 w sprawie „Programu zasadniczych działań ZG SSP w latach 2023-2026” (zamieszczony na domenie internetowej SSP);
  3. Uchwała Nr 6/2022 w sprawie wysokości opłacanej składki członkowskiej i ich podziale (zamieszczona na domenie internetowej SSP);
  4. Uchwała Nr 7/2022 w sprawie przyjęcia Członka Wspierającego Stowarzyszenie;
  5. Uchwała Nr 8/2022 w sprawie przyjęcia składu osobowego Kapituły Odznaki Honorowej „ZA ROZMINOWANIE KRAJU” (zamieszczona na domenie internetowej SSP);
  6. Uchwała Nr 9/2022 w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Kwatery Saperów WP (zamieszczona na domenie internetowej SSP).

Po przyjęciu uchwał Prezes SSP kol. Tadeusz Dzikowski podsumował obrady, podziękował obecnym za przygotowanie i obecność na obradach ZG SSP. Złożył życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Obecni na posiedzeniu ZG przełamali się opłatkiem składają sobie życzenia.

Grzegorz Misiak

04 grudnia 2022, 14:30, opracował: Jan Bochenek, fotografia: Krzysztof Wydra

W rocznicę bitwy pod Berezyną

W dniu 27.11.2022 członkowie kół warszawskich SSP uczcili pamięć saperów polskich poległych przy budowie drewnianego mostu na rzece Berezyna. Most umożliwił przeprawę wojsk napoleońskich podczas odwrotu spod Moskwy w 1812 roku. Na wstępie informację o tym wydarzeniu i znaczącym udziale w nim polskich saperów przedstawił prezes SSP płk rez. Tadeusz Dzikowski. Dla uczczenia pamięci o poległych saperach złożono wieniec oraz zapalono znicze.

Jan Bochenek

16 listopada 2022, 12:40, opracował: Waldemar Kawka, fotografia: Waldemar Kawka

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SSP (ZG SSP)

W dniu 9 listopada 2022 roku, w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się kolejne w tym roku kalendarzowym i zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz zaproszony do udziału w posiedzeniu – redaktor naczelny kwartalnika SAPER).

Do najistotniejszej kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. plan wydawniczy kwartalnika SAPER na rok 2023 i lata kolejne;
 2. omówienie projektów uchwał przygotowywanych na dzień 10 grudnia 2022 r. (ZG SSP);
 3. organizację obchodów uroczystości św. Barbary w dniu 5 grudnia 2022 r. (1 bdm – Dęblin);
 4. aktualne kwestie finansowe SSP.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w dniu 10 grudnia 2022 r.

Waldemar Kawka

16 listopada 2022, 12:30, opracował: Jan Bochenek, fotografia: Krzysztof Wydra

Odwiedziny Kwater Saperskich 2022

Tradycyjnie przed listopadowym świętem Zmarłych dla uczczenia pamięci zmarłych Saperów, przedstawiciele Zarządu Głównego i Kół Stowarzyszenia pod przewodnictwem Prezesa SSP płk rez. Tadeusza Dzikowskiego zapalili znicze na grobach Saperów na cmentarzach warszawskich - Cmentarzu Północnym i Cmentarzu Powązkowskim.

W Rembertowie płk rez. dr hab. Waldemar Kawka zapalił znicze na grobach Saperów. Ponadto uporządkował grób gen. Jasińskiego i gen. Korsaka na którym złożył wiązankę kwiatów z zapalił znicze.

Jan Bochenek

16 listopada 2022, 12:20, fotografia: Jan Bochenek

Płyta Czerniakowska

W dniu 18 września 2022 r. Zarząd Główny SSP upamiętnił na Płycie Czerniakowskiej w Warszawie czyn bohaterskich żołnierzy 1. AWP, którzy we wrześniu 1944 r. przyszli na pomoc Powstańcom Warszawskim. W przygotowaniu i przeprowadzeniu forsowania Wisły na odcinku Czerniakowa, Powiśla i Żoliborza wzięli udział saperzy polscy z: 1. BSap; 6. Bpont; oraz 7. zbsap. Forsowania dokonali żołnierze 3. DP im. Romualda Traugutta, siłami 9. i 8. pp. Na odcinku Czerniaków – Solec oraz 6. pp na odcinku Żoliborza. Ciężkie walki o Warszawę toczyły się w dniach 16 – 23 września 1944 r. Zginęło 3 764 żołnierzy, w tym 348 saperów. Delegacji Stowarzyszenia Saperów Polskich składającej wieniec przewodniczył prezes Stowarzyszenia płk dypl. Tadeusz Dzikowski

ZG SSP

13 październik 2022, 20:00, opracował: Waldemar Kawka, fotografia: Waldemar Kawka

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SSP (ZG SSP)

W dniu 11 października 2022 roku, w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się kolejne w tym roku kalendarzowym i zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik).

Do najistotniejszej kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. analizę aktualnej „kondycji finansowej” SSP;
 2. omówienie projektu planu działania SSP na rok 2023;
 3. planowanie udziału przedstawicieli Prezydium ZG SPP w ramach obchodów świę-ta 1 listopada (2022 r.) oraz wspomnienia św. Barbary (najprawdopodobniej – Dęblin, 5 grudnia 2022 r.);
 4. uszczegółowienie planu posiedzenia ZG SSP (ZG SSP, grudzień 2022 r.);
 5. przyszłość „Kwartalnika SAPER” (począwszy od 2023 r.).

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w I dekadzie listopada 2022 r.

Waldemar Kawka

02 września 2022, 09:30, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Krzysztof Wydra

Skurcza 2022

Uroczystość patriotyczno-wojskowa w Wildze Osiedle (Skurcza) w dn. 6 sierpnia 2022 r. dla upamiętnienia 78. rocznicy udziału saperów Wojska Polskiego w zabezpieczeniu inżynieryjnym walk nad środkową Wisłą.

Grzegorz Misiak

11 lipiec 2022, 10:00, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Krzysztof Wydra

Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich

W dniu 23 czerwca 2022 r. dzięki życzliwości Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr Wiesława LECHOWICZA w Sali Konferencyjnej Muzeum Ordynariatu Polowego zostało przeprowadzone Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich ustanowione przez VII Kongres SSP.

Przeprowadzone Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich odbyło się w 66 rocznicę powołania Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie oraz 22 rocznicę powołania Stowarzyszenia Saperów Polskich w kraju.

Po wprowadzeniu Sztandaru SSP, Prezes SSP Kol. Tadeusza DZIKOWSKI powitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, Prezesów i delegacje Kół oraz sympatyków SSP.

Uroczystość przeprowadzona została w formie konferencji nt. ,,Saperskie tradycje – wyzwania, teraźniejszości i przyszłości”. Referaty konferencyjne wygłosili:
 • Prezes SSP kol. Tadeusz DZIKOWSKI nt. „Kultywowanie tradycji i historii Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie” przedstawiając ciekawe wydarzenia i problemy Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie.
 • Pan prof. dr hab. inż. Paweł CIEŚLAR nt. „Inżynieria Wojskowa w wojnie na Ukrainie. Doświadczenia i wnioski”. W swoim wystąpieniu Pan prof. CIEŚLAR przekazał ciekawe informacje dotyczące charakterystyki inżynieryjnej terenu oraz prowadzonych działań inżynieryjnych przez siły zbrojne Ukrainy.
 • Pan płk dr Artur TALIK – przedstawiciel Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ nt. „Pododdziały wojsk inżynieryjnych w jednostkach Obrony Terytorialnej. Szkolenie pododdziałów inżynieryjnych wojsk Obrony Terytorialnej”. Pan płk dr TALIK scharakteryzował przeznaczenie i zadania pododdziałów inżynieryjnych wojsk OT, ich główne wyposażenie oraz proces szkolenia.
W drugiej części uroczystości Pan Marcin KUBICA – Członek Wspierający SSP wręczył Prezesowi życzenia z okazji Święta oraz specjalny kalendarz z motto na każdy dzień. Prezes Federacji SKiR SZ RP Pan płk w st. spocz. Zdzisław PRZESZŁOWSKI pogratulował Prezesowi za  przeprowadzenie uroczystości i ciekawą konferencję. Złożył życzenia dalszej owocnej pracy. Następnie wręczono wyróżnienia i akty nadania Członkom Stowarzyszenia. Odznaką Honorową „Zasłużony dla Stowarzyszenia Saperów Polskich” nadaną przez Zarząd Główny SSP na wniosek Kapituły OH wręczono niżej wymienionym Członkom:
 1. Panu płk w st. spcz. KASPERSKI Marian,
 2. Panu płk w st. spcz. dr SAGANOWSKI Bogusław,
 3. Panu płk w st. spcz. dr ZĄBEK Wiesław Leszek,
 4. Panu generał dywizji w st. spocz. LALKA Janusz,
 5. Panu generał bryg. w st. spocz. dr BĘBENEK Bogusław
 6. Panu KUBICA Marcin – Członek Wspierający, Prezes Zarządu Grupa LUBAWA.
Wręczono akty nadania przez VIII Kongres SSP zaszczytnej godności „Członka Honorowego Stowarzyszenia Saperów Polskich”:
 1. Panu płk w st. spocz. BARANOWSKI Olgierd
 2. Panu płk w st. spocz. BĄKOWSKI Krzysztof
 3. Panu ppłk w st. spocz. dr inż. DROGOWSKI Grzegorz
 4. Panu płk w st. spocz. MISIAK Grzegorz
 5. Panu płk w st. spocz. STOLA Zdzisław
 6. Panu płk w st. spocz. WIŚNIEWSKI Edward
Następnie wręczono Odznaki Honorowe „Za rozminowanie kraju” nadane w 2022 r. niżej wymienionym żołnierzom, w tym jedną odznakę pośmiertnie:
 1. Panu st. szer. BEDNAREK Paweł s. Stanisława – 1.psap
 2. Panu st. kpr. CHMIELEWSKI Piotr s. Józefa – 15.bsap
 3. Panu st. szer. HULISZ Bartosz s. Artura – 2.pinż
 4. Panu kpt. KUROPATNICKI Rafał s. Mieczysława – 4.binż
 5. Panu plut. LEWANDOWSKI Łukasz s. Józefa – 2.pinż
 6. Panu mł. chor. MUCHA Radosław s. Zygmunta – 1.psap
 7. śp. kpt. POMIANOWSKI Wacław s. Zdzisława – pośmiertnie
 8. Panu st. mat. RADTKE Juliusz s. Ludwika – 43.bsap
 9. Panu st. szer. SAMBORSKI Rafał s. Leszka – 1.psap.
Odznakę Honorową śp. kpt. POMIANOWSKIEGO Wacława, odebrał wnuczek Pan  Bartłomiej Szymczak-Pomianowski w obecności Pana Marka Sałatowskiego, Pani Iwony Szymczak, Pana Kacpra Szymczak-Pomianowskiego. Redaktor Naczelny kwartalnika SAPER w obecności Prezesa SSP wręczył akty nadania członkom Kolegium Programowego wydawnictwa dla:
 1. Panu płk w st. spocz. Jerzy MARCZAK – Przewodniczący Kolegium Programowego,
 2. Panu płk w st. spocz. prof. Józef MARCZAK – Członek Kolegium,
 3. Panu płk w st. spocz dr Wiesław Leszek ZĄBEK – Członek Kolegium,
 4. Panu płk w st. spocz. Marian KASPERSKI – Członek Kolegium
 5. Panu płk w st. spocz. Tadeusz DZIKOWSKI – Członek Kolegium.
Prezydium ZG SSP wyróżniło Dowódcę Batalionu Dowodzenie Wojsk Lądowych Pana ppłk Jacka STONIA oraz Pana Przemysława MISZKURKA – kierownika drukarni w 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia DG RSZ za wspieranie działalności Stowarzyszenia. Po wręczeniu wyróżnień i aktów nadania Prezes SSP pogratulował wyróżnionym oraz podsumował konferencję. Podziękował uczestnikom za przybycie na uroczystość. Na ręce Szefa Sztabu 2 Mazowieckiego Pułku Saperów reprezentującego Dowódcę Pułku Pana ppłk Marka GÓRSKIEGO podziękował żołnierzom pułku za udzieloną pomoc w zabezpieczeniu uroczystości.  Życzył spokojnego i szczęśliwego powrotu do miejsca zamieszkania. Zaprosił przed wyjazdem obecnych na skromny posiłek. Na zakończenie uroczystości wykonano wspólne zdjęcie. Po wyprowadzeniu sztandaru SSP uczestnicy udali się na wspólny poczęstunek.

Grzegorz Misiak

11 lipiec 2022, 10:00, opracował: Waldemar Kawka, fotografa: Waldemar Kawka

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SSP (ZG SSP)

W dniu 5 lipca 2022 roku, w godzinach popołudniowych w biurze ZG SSP, odbyło się kolejne i zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, wiceprezes i skarbnik).

Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. omówienie projektu wyznaczenia w środowisku saperskim – kapelana SSP;
 2. decydowanie o najbliższych planach dotyczących Kwatery Saperów (Cmentarz Północny);
 3. planowanie uroczystości w dniu 6 sierpnia br. (Osiedle Wilga / Skurcza);
 4. analiza możliwości udziału przedstawicieli ZG SSP w MSPO (Kielce) w I połowie września br.;
 5. omówienie dalszej współpracy ZG SSP z Główną Biblioteką Wojskową (udostępnienie 1 i 2 numeru Biuletynu Informacyjnego z 1949 i 1950 roku);
 6. decydowanie o uznaniu osób kupujących publikacje z serii wydawniczej pt. Nasi Dowódcy jako darczyńców SSP;
 7. planowanie wsparcia finansowego publikacji odnoszącej się do osoby gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w I dekadzie września 2022 r.

Waldemar Kawka

08 czerwiec 2022, 11:00, opracował: Waldemar Kawka, fotografa: Waldemar Kawka

Pierwsze posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SSP (ZG SSP) w rozpoczynającej się VI kadencji.

W dniu 7 czerwca 2022 roku, w godzinach popołudniowych, w biurze ZG SSP odbyło się I (w nowej, rozpoczynającej się VI kadencji) i zawczasu zaplanowane posiedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes – kol. G. Misiak, sekretarz oraz skarbnik).

Do najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografia) zaliczyć należy:

 1. dyskusja o projekcie uchwały nr 1/VI/2022 Prezydium SSP ws. regulaminu ZG SSP na VI kadencję;
 2. uchwała nr 2/VI/2022 Prezydium ZG SSP ws. nadania OH „Za rozminowanie kraju”;
 3. planowanie i organizowanie Święta SSP w dn. 23. czerwca br.;
 4. dyskusja o gronie osób proponowanych do wyróżnienia medalem „Zasłużony dla SSP”;
 5. dyskusja o zakresie wsparcia SSP wobec publikacji Nasi dowódcy oraz Nasza Alma Mater;
 6. dyskusja o składzie osobowym kapituły medalu „Zasłużony dla SSP”;
 7. uchwała nr 3/VI/2022 Prezydium ZG SSP ws. powołania zespołu redakcyjnego oraz kolegium redakcyjnego Kwartalnika SAPER.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w I dekadzie lipca 2022 r.

Waldemar Kawka

31 maj 2022, 19:00, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Krzysztof Wydra

VIII Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich Warszawa

Kongres przeprowadzony został w Sali Konferencyjnej JW. 3964, przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie.
Otwarcia obrad VIII Kongresu Stowarzyszenia Saperów Polskich dokonał Prezes Stowarzyszenia Kol. Tadeusz DZIKOWSKI. Następnie wprowadzono na salę obrad Sztandar Stowarzyszenia Saperów Polskich i odegrano Hymn Saperski.

Grzegorz Misiak

01 maj 2022, 11:20, opracował: Grzegorz Misiak, fotografie: Krzysztof Wydra

Centralne Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych

Co roku 16 kwietnia obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych upamiętniające trud i poświęcenie saperów WP zabezpieczających forsowanie Odry i Nysy Kłodzkiej. W Święto Wojsk Inżynieryjnych oddajemy hołd i cześć saperom poległym, zaginionym i rannym, którzy nie szczędząc życia i zdrowia walczyli o wyzwolenie ojczyzny. Pamiętamy o wszystkich pokoleniach polskich saperów walczących o wolność ojczyzny.

Grzegorz Misiak

26 luty 2022, 19:45, opracował: Grzegorz Misiak

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 19 lutego br. w Biurze Stowarzyszenia Saperów Polskich odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SSP. W Biurze obecnych było 6 Członków ZG: Prezes SSP płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI, I wiceprezes ZG SSP płk rez. Grzegorz MISIAK, Sekretarz ZG SSP ppłk Gabriel WASILEWSKI, członkowie ZG: płk rez. Tomasz BOGUCKI, ppłk rez. Grzegorz DROGOWSKI, płk rez. dr Wiesław ZĄBEK. Trzech Członków ZG wyraziło opinię i głosowało w przyjęciu uchwał z wykorzystaniem internetu: Wiceprezes ZG SSP płk rez. dr hab. Adam BARTNICKI, Skarbnik ZG SSP płk rez. dr hab. Waldemar KAWKA, członek ZG SSP płk rez. Stanisław BIAŁEK. Zaproszony gość płk rez. Jan BOCHENEK.

Grzegorz Misiak

17 luty 2022, 12:00, opracował: Grzegorz Misiak

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 8 lutego br. w Biurze Stowarzyszenia Saperów Polskich odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SSP.

Głównymi tematami rozpatrywanymi podczas posiedzenia były:

 1. Problemy z rozliczeniem darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź na dofinansowanie wystawy pt. „Saper w wojsku” organizowanej w 4 Głogowskim Batalionie Inżynieryjnym.
 2. Wydanie 4 numeru kw. SAPER 2021 jego kolportaż oraz przygotowanie 1 numeru 2022. Omówienie liczby wydawnictwa jego objętość oraz cena za jeden numer. W związku ze wzrostem cen papieru, farby drukarskiej, energii ceny kwartalnika będą ustalane za każdy numer osobno, gdyż trudno ocenić koszt druku w kwietniu, we wrześniu i grudniu.
 3. Przygotowanie dokumentów na posiedzenie Zarządu Głównego SSP w dn. 19.02.br. w Warszawie i ich akceptacja:
  – planu posiedzenia ZG SSP,
  – rozliczenia finansów za 2021 r.,
  – preliminarza finansowego na 2022 r.,
  – przyjęcie projektów uchwał ZG SSP w powyższych sprawach finansowych,
  – przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą składu Zespołu Programowego kwartalnika SAPER,
  – przyjęcie projektów uchwał organizacyjnych Stowarzyszenia dotyczących funkcjonowania Kół,
 4. Omówienie spraw organizacyjnych VIII Kongresu SSP.
 5. Przygotowanie projektu uchwały ZG SSP ws. ustanowienia i nadawania odznaki honorowej Stowarzyszenia „Zasłużonemu dla Stowarzyszenia Saperów Polskich” oraz projektu Regulaminu OH.
 6. Sprawy bieżące:
  – stan finansów Stowarzyszenia,
  – zwroty wysłanego 3 numeru kw. SAPER.

Grzegorz Misiak

26 stycznia 2022, 11:00, opracował: Grzegorz Misiak

Uczczenie 77 rocznicy wyzwolenia Warszawy i budowy pierwszego mostu przez Wisłę.

Co roku Członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich wraz żołnierzami 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w ramach obchodów rocznicy wyzwolenia Warszawy w 1945 r. i wybudowania pierwszego mostu pontonowego na Wiśle, spotykają się przy Tablicy Pamiątkowej usytuowanej na lewym brzegu Wisły na wysokości ul. Sanguszki dla uczczenia wysiłku i zasług żołnierzy pontonierów 3 Brygady Pontonowo - Mostowej budowniczych pamiętnego mostu.

Grzegorz Misiak

25 stycznia 2022, 12:30, opracował: Grzegorz Misiak

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich (ZG SSP)

W dniu 18.01. odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SSP pod kierownictwem Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich płk rez. Tadeusza Dzikowskiego.

Podczas posiedzenia rozpatrywane były problemy:

 1. Organizacyjne funkcjonowania Stowarzyszenia, które będą rozpatrywane i przyjęte w formie uchwał podczas posiedzenia ZG SSP w dn. 19 lutego br. Dokumenty będą przesłane do 10 lutego do Członków ZG.;
 2. Sprawozdania roczne z Kół powinny zostać przesłane do ZG SSP (elektronicznie na Biuro SSP, na adres e-mailowy ppłk Wasilewski lub zdjęcie sprawozdania na komórkę do ppłk Gabriel Wasilewski) do 31.01. Będą wykorzystywane do opracowania stanu Stowarzyszenia.;
 3. Wnioski na Odznaki Honorowe powinny zostać przesłane skan elektronicznie na Biuro SSP lub pocztą do 28.02.2022 r.;
 4. Rozpatrzono sprawę organizacji VIII Kongresu SSP. Wstępnie ustalono termin przeprowadzenia Kongresu na dzień 14.05.2022 r. w Warszawie. Dla przypomnienia zostaną do kół wysłane dokumenty o konieczności wyboru delegatów (w Kołach w których nie wybrano) oraz przesłania wniosków do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz proponowanych nazwisk do składu osobowego nowych władz wybieranych na Kongresie.;
 5. Ustalono wydanie trzech wydawnictw kwartalnika SAPER w 2022 r. (dwóch numerów pojedynczych nr 1 i nr 4 ) oraz jednego podwójnego (nr 2 i nr 3. Wiceprezes zobowiązany został do wysłania zapytania do trzech wydawców o przesłanie propozycji kosztów wydruku dwóch numerów pojedynczych (1 i 4 numer) oraz jednego podwójnego (2 i 3 numer).;
 6. Omówiono procedurę przyjęcia Orderu „Zasłużony dla SSP” oraz opracowanie regulaminu jego nadawania.;
 7. Wolne wnioski. Dyskusja.

Grzegorz Misiak

Archiwum

Działalność Zarządu Głównego SSP

zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami z poprzednich lat