Centralne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych w Warszawie

Co roku 16 kwietnia obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych upamiętniające trud i poświęcenie saperów WP zabezpieczających forsowanie Odry i Nysy Kłodzkiej. W Święto Wojsk Inżynieryjnych oddajemy hołd i cześć saperom poległym, zaginionym i rannym, którzy nie szczędząc życia i zdrowia walczyli o wyzwolenie ojczyzny. Pamiętamy o wszystkich pokoleniach polskich saperów walczących o wolność ojczyzny. Czcimy pamięć o tych saperach, którzy zginęli i zostali ranni po zakończeniu II wojny światowej, podczas rozminowania i odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych oraz tych którzy służą w Wojsku Polskim obecnie. Praca ta, jest niezwykle ciężka i niebezpieczna, często niewidoczna, ale bardzo potrzebna.

Święto Wojsk Inżynieryjnych w 2022 r. wypadło w Wielką Sobotę więc obchodzone było bardzo skromnie bez pełnej oprawy wojskowej. Na skromne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych miała również wpływ sytuacja na granicy z Białorusią oraz wojna na Ukrainie.

Przy pomniku Chwała Saperom zebrali się przedstawiciele: Zarządu Inżynierii Wojskowej pod kierownictwem Szefa Zarządu Panem gen. bryg. Markiem Wawrzyniakiem, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich z Wiceprezesem płk rez. Grzegorzem Misiak, 2 Mazowieckiego Pułku Saperów pod dowództwem mjr. Pawła Żak, Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych, Stowarzyszenia Kombatantów Misji ONZ oraz członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich i Kombatantów Misji ONZ.

O godz. 12.00 Szef Zarządu IW Pan gen. bryg. Marek Wawrzyniak rozpoczynając uroczystość, podziękował przybyłym żołnierzom, byłym żołnierzom i kombatantom za pamięć i obecność przy pomniku Chwała Saperom oraz złożył życzenia z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych oraz Świąt Wielkanocnych.

Następnie delegacie w skromny sposób złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku Chwała Saperom. Wiązanki złożyły delegacje Zarządu Inżynierii Wojskowej, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich, Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych, Stowarzyszenia Kombatantów Misji ONZ, 2 Pułku Saperów. Po złożeniu wiązanek kwiatów wykonano wspólne zdjęcie.

Delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich złożyła również wiązankę kwiatów przy Tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy 1.AWP „idących” na pomoc Powstańcom Warszawy w 1944 r.

Druga część uroczystości upamiętniającej Święto Wojsk Inżynieryjnych odbyło się 20 kwietnia. O godz. 10.00 odprawiona została Msza Święta w Katedrze Polowej Wojsk Polskiego w intencji saperów poległych podczas wojen, którzy odeszli na wieczną wartę podczas rozminowania kraju, w misjach zagranicznych jak również żołnierzy wojsk inżynieryjnych będących w czynnej służbie. We mszy świętej uczestniczyli żołnierze z Zarządu Inżynierii Wojskowej, jednostek Wojsk Inżynieryjnych, uczelni wojskowych, Stowarzyszenia Saperów Polskich i innych Stowarzyszeń. We mszy uczestniczył Sztandar Stowarzyszenia Saperów Polskich.

Mszę Świętą celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Wiesław Lechowicz. Na zakończenie Mszy Świętej Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Pan gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK podziękował Matce Bożej, Hetmance Żołnierza Polskiego za opiekę w trudnej i odpowiedzialnej oraz niebezpiecznej służbie. Podziękował Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi dr Wiesławowi Lechowiczowi, księżą kapelanom za celebrę mszy świętej, za serdeczne słowa skierowane pod adresem żołnierzy wojsk inżynieryjnych i przekazane życzenia Świąteczne. Na ręce Ekscelencji Księdzu Biskupowi i księżom kapelanom podziękował za duszpasterską opiekę i okazywane wsparcie duchowe żołnierzom wojsk inżynieryjnych i ich rodzinom. Z szacunkiem odniósł się do żołnierzy którzy odeszli z czynnej służby wojskowej za dokonania i przekazanie młodemu pokoleniu ponadczasowych wartości: profesjonalizmu, chęci służenia innym oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej delegacja Wojsk Inżynieryjnych złożyła wiązankę kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej w Katedrze Polowej WP.

Opracował Grzegorz Misiak