VIII Kongres
Stowarzyszenia Saperów Polskich
Warszawa 14.05.2022

Kongres przeprowadzony został w Sali Konferencyjnej JW. 3964, przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie.
Otwarcia obrad VIII Kongresu Stowarzyszenia Saperów Polskich dokonał Prezes Stowarzyszenia Kol. Tadeusz DZIKOWSKI. Następnie wprowadzono na salę obrad Sztandar Stowarzyszenia Saperów Polskich i odegrano Hymn Saperski.

Przewodniczący obrad VIII Kongresu - Kol. Krzysztof SIWEK wraz z Prezydium obrad: Wiceprzewodniczącym Kol. Ryszardem CHODYNICKIM i Sekretarzami Kol. Agnieszką KLIMEK i Kol. Markiem STOBNICKIM sprawnie przeprowadził obrady zgodnie z przyjętym przez uczestników Kongresu Porządkiem obrad i Regulaminem obrad.

Opracował Grzegorz Misiak