Skurcza 2022

Uroczystość patriotyczno-wojskowa w Wildze Osiedle (Skurcza) w dn. 6 sierpnia 2022 r. dla upamiętnienia 78. rocznicy udziału saperów Wojska Polskiego w zabezpieczeniu inżynieryjnym walk nad środkową Wisłą.

W uroczystości 78. rocznicy uczestniczyli Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK, Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk rez. Tadeusz Dzikowski, byli Szefowie Inżynierii Wojskowej i prezesi Stowarzyszenia Pan gen dyw. rez. Janusz LALKA, gen. bryg. rez. dr Bogusław BĘBENEK, władze samorządowe Gminy Wilga z Wójtem Gminy Wilga Panią Bogumiłą GŁASZCZKĄ, Dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego płk Artur GRUSZCZYK, Dowódca 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo – Mostowego ppłk Jacek ZANIEWSKI, delegacje 1 Pułku Saperów, 2 Pułku Saperów, 3 Batalionu Drogowo-Mostowego, 2 Batalionu Saperów, 3 Batalionu Inżynieryjnego, 4 Batalionu Inżynieryjnego, 8 Batalionu Saperów 8FOW, członkowie ZG SSP, delegacje poszczególnych Kół Stowarzyszenia Saperów Polskich: Nr 1 i Nr 7 z Warszawy, nr 19 z Włocławka ze sztandarem Koła pod przewodnictwem prezesa płk rez. dr Ryszarda CHODYNICKIEGO, delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ pod przewodnictwem Pana płk rez. Ryszarda GARDEGO z oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęto przemówieniem Prezesa SSP płk. rez. Tadeusza Dzikowskiego. W swoim wystąpieniu nawiązał do wydarzeń historycznych z 1944 r. oraz omówił zaangażowanie saperów 1 AWP w zabezpieczeniu inżynieryjnym walk nad środkową Wisłą. Zwrócił uwagę, że naszym obowiązkiem jest pamiętać o tamtych latach, o żołnierzach którzy ponieśli śmierć, zaginęli lub zostali ranni w walce o wolność ojczyzny. Następnie odbyła się uroczysta msza święta w intencji poległych Saperów, którą koncelebrowali ks. płk Mariusz STOLARCZYK, proboszcz parafii wojskowej z Dęblina i ks. kan. Krzysztof HAPON, proboszcz parafii Wilga. Ks. płk Mariusz STOLARCZYK w homilii podkreślił, że żołnierze 1 AWP walcząc nad Wisłą i dalej na terenie Polski, walczyli z okupantem niemieckim o wolność ojczyzny nie mając pojęcia jaka ta wolność w rzeczywistości będzie po zakończeniu wojny. Podkreślił męstwo, odwagę i poświęcenie saperów, którzy w bardzo krótkim czasie zbudowali przeprawę mostową pod ogniem artylerii i lotnictwa. Nawiązał również do walk prowadzonych przez 2 Korpus gen. Andersa pod Monte Casino. Porównał odwagę i męstwo saperów i żołnierzy walczących o zdobycie wzgórza, gdzie w trudnym terenie pod ostrzałem wojsk niemieckich budowali mosty, naprawiali drogi aby dostarczyć amunicję, broń i ewakuować rannych. Na zakończenie mszy świętej ks. płk STOLARCZYK zaproponował, aby to miejsce z pięknym pomnikiem rozsławić nie tylko w gminie Wilga ale w województwie i w Polsce, gdyż pamięć o poległych saperach i żołnierzach 1 AWP walczących nad środkową Wisłą jest naszym obowiązkiem.

Część wojskową uroczystości rozpoczęto złożeniem meldunku Szefowi Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ Panu gen. bryg. Markowi WAWRZYNIAKOWI i odegraniem hymnu państwowego. Poprzez odczytanie Apelu Poległych oraz salwę honorową oddano hołd wszystkim uczestnikom walk nad środkową Wisłą. W dalszej części uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosiła Wójt Gminy Wilga Pani Bogumiła GŁASZCZKA, która powitała przybyłych gości oraz omówiła wysiłek saperów 1 AWP w budowie i utrzymaniu przeprawy mostowej w celu przemieszczenia oddziałów armii na przyczółek warecko-magnuszewski.

Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK w swoim wystąpieniu omówił warunki w jakich saperzy przygotowywali konstrukcje mostowe, organizację pracy przy budowie mostu pod ciągłym ostrzałem artylerii oraz ataków lotnictwa wroga. Pomimo wykonywania prac ręcznie, w trudnych warunkach bojowych, działaniach w porze nocnej osiągnięto cel w krótszym czasie od planowanego dzięki poświęceniu i odwadze. Podkreślił, że saperzy wyznaczeni do budowy przeprawy nie mieli doświadczenia w budowie mostu przez tak szeroką przeszkodę wodną.

Przed uroczystym złożeniem kwiatów przy pomniku, Wiceprezes ZG SSP płk rez. Grzegorz MISIAK odczytał wyciąg z uchwały nr 4 Zarządu Głównego SSP z dn. 16.06.2022r. o wyróżnieniu Pana gen. dyw. rez. Janusza LALKI Odznaką Honorową Stowarzyszenia Saperów Polskich za szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia i wspieraniu jego działalności. Odznakę Honorową wręczył Prezesa SSP płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI i Szef Zarządu IW gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Inspektoratu RW, Stowarzyszenia SP, Władz Gminnych, Inżynieryjnych Jednostek Wojskowych oraz pozostali goście złożyli kwiaty przy pomniku upamiętniającym wysiłek żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego budujących przeprawę przez Wisłę. Delegacje jednostek wojsk inżynieryjnych piastujących tradycje jednostek bojowych budujących przeprawę zapalili znicze przy kamieniach upamiętniających ich udział w budowie przeprawy.

Oprawę artystyczną uroczystości uświetnił, Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”. Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy uroczystości mieli możliwość wzięcia udziału w pikniku, zwiedzania stoisk promocyjnych i zapoznania się ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu 1 Batalionu Drogowo-Mostowego. Uczestnicy mogli również zobaczyć miejsca budowy przeprawy na Wiśle i skosztować grochówki wojskowej przygotowanej przez żołnierzy kompanii logistycznej 1bdm oraz kiełbaski z grilla przygotowanej przez władze gminy.

Opracował: Grzegorz Misiak

Fotografie: Krzysztof Wydra