Odeszli na wieczną wartę

26 stycznia 2022

Śp. płk mgr. Inż. Ryszard PINDUR

W dniu 20 stycznia 2022 r. Rodzina, Saperzy i Piłsudczycy pożegnali w Kościele Garnizonowym i na Cmentarzu w Rembertowie kolegę śp. płk mgr. inż. Ryszarda PINDUR.

W dniu 30 października 2021 r. wraz z płk rez. dr. hab. inż. Waldemarem Kawką zapalał znicze na grobach Saperów na Cmentarzu w Rembertowie.

Śp. płk mgr. Inż. Ryszard PINDUR urodził się 16.06.1938 r. w Nachorce (Kresy Wschodnie). Przeżył z rodziną trudne czasy II wojny światowej opuszczając swoje rodzinne strony. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 1959 r. został wcielony do wojska do odbycia zasadniczej służby wojskowej, lecz postanowił zostać żołnierzem zawodowym. Jako podchorąży rozpoczął szkolenie w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu w jednej drużynie z podchorążym Bogusławem Saganowskim. Po jej ukończeniu w 1964 r. i uzyskaniu stopnia podporucznik został skierowany do służby w 18 Brygadzie Artylerii na stanowisko dowódcy plutonu. W brygadzie służył w latach 1962-1964, a następnie skierowany na studia w Wojskowej Akademii Technicznej które ukończył w 1969 r. i skierowany do służby w 5 Brygadzie Saperów na stanowisko pomocnik szefa sztabu gdzie przesłużył do 1974 r. Następnie został skierowany do służby w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych MON gdzie latach 1974-1979 pełnił obowiązki na stanowisku oficera oddziału operacyjno-rozpoznawczego. W latach 1979-1983 pełnił służbę w 1 Brygadzie Saperów na stanowisku szefa wydziału operacyjno-rozpoznawczego. Następnie został skierowany do wykonywania obowiązków służbowych w latach 1983-1996 w Inspektoracie Obrony Cywilnej Kraju, gdzie zajmował stanowiska starszego specjalisty oddziału szkolenia i sztabu IOCK.

Ze służby odszedł na własna prośbę w 1996 r.

W czasie służby w 5BSap wiele czasu poświęcał pracom wyburzeniowym obiektów sporządzając dokumentacje techniczną ich niszczenia metodą wybuchową. Brał miedzy innymi udział w wyburzeniu Dworca Głównego w Szczecinie.

Śp. płk mgr. Inż. Ryszard PINDUR był oficerem racjonalnym w działaniu, uczynny, odpowiedzialny i zyczliwy. U przełożonych uzuskiwał zawsze dobre i bardzo dobre oceny. Ceniony był za tzw. wysoka kulturę sztabową opracowanych dokumentów, skromność i koleżeńskość. Cieszył się dużym szacunkiem przełożonych i podwładnych.

Udzielał się społecznie należąc do Stowarzyszeń i Związków. W czasie trzech kadencji był Członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich a w ostatnich latach Skarbnikiem w Kole Nr 13 Stowarzyszenia. Był Członkiem Związku Piłsudczyków RP.

Zamiłowany kibic sportowy, lubił rozrywki umysłowe, pasjonat matematyki.

Za swoje zasługi mianowany na kolejne stopnie wojskowe do pułkownika włącznie. Odznaczony Krzyżek Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, medalami wojskowymi i resortowymi.

Cześć jego pamięci

Grzegorz Misiak