Odwiedziny Kwater Saperskich

W związku z panującą pandemią i związanymi z tym ograniczeniami dla uczczenia pamięci zmarłych Saperów, Zarząd Główny SSP i przedstawiciele Kół SSP z ZIW w skromnym składzie i w sposób hybrydowy (rozproszony) zapalili znicze na grobach Saperów na Cmentarzach Warszawskich.

płk rez. dr hab. Waldemar Kawka uporządkował i zapalił znicze na grobie gen. Jakuba Jasińskiego na cmentarzu na Kamionku, mjr w st. sp. Jakub Krześniak zapalił znicze na grobie ppłk Adama Juliana Szugajewa. W dniu 29.11.2020 r. Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI w asyście I Wiceprezesa ZG SSP płk. rez. Grzegorza MISIAKA i Sekretarza ZG SSP ppłk. Gabriela WASILEWSKIEGO odwiedzili groby naszych śp. Kolegów Saperów. Zapalili znicze na grobach w Kwaterze Saperów Cmentarza Północnego w Warszawie i grobach śp. Saperów na cmentarzu Powązkowskim. W sobotę 31.10.2020 r. Kolega Gabriel Wasilewski wraz z małżonką Anną złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze pod pomnikiem Chwała Saperom i przy Płycie Czerniakowskiej. Kol. płk w st. sp. Bolesław Jaśkiewicz uporządkował rejon obelisku w Kwaterze Saperów Polskich na Cmentarzu Północnym.

Gabriel Wasilewski