Kwartalnik Saper


Szanowni Czytelnicy,

  1. numer  SAPERA, kontynuuje dyskusję odnośnie NASZEGO ŚWIĘTA – Stowarzyszenia Saperów Polskich – przypadającego na dzień 23 czerwca. Składa się na doświadczenie wyniesione z działalności kół SSP w 17-letnim okresie istnienia Stowarzyszenia oraz kultywowanie tradycji oręża polskiego. Warto do tej kwestii powracać by stworzyć trwałe podwaliny Święta SSP – by najmniej nie konkurującego ze ŚWIĘTEM WOJSK INŻYNIERYJNYCH, obchodzonym w dniu 16 kwietnia. Święta Stowarzyszenia bardziej rodzinnego  z elementami festynu czy „pikniku saperskiego” bez oficjalnej „parady” czy „zadęcia”, w formie akademii rocznicowej. W aktualnym numerze polecamy:  W dziale Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH – garść nowinek z jednostek i garnizonów saperskich. Na uwagę zasługuje również artykuł doktoranta     ppłk dypl. inż. Tomasza Germana „Dokonania Wojskowych Jednostek Odbudowy”. SAPERSKIE SPOTKANIA, to reportaż z odwiedzin koła nr 19 we Włocławku z okazji 72. rocznicy wkopania słupa granicznego w Czelinie nad Odrą przez saperów 6. Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego, informacja z posiedzenia Zarządu Głównego SSP w Warszawie oraz relacja z Noworocznego Spotkania ZG SSP w gościnnych progach Klubu WAT w Warszawie. OKIEM REPORTERA zawiera Felieton płk dr Wiesława Ząbka Można inaczej… Z KART HISTORII – artykuł gen. bryg. mgr inż. Zdzisława Barszczewskiego Stowarzyszenie Polskich Saperów na Obczyźnie oraz Warszawskie mosty w styczniu 1945 r. jak też płk dypl. inż. Stanisława Białka Stowarzyszenie polskich saperów na Obczyźnie, a 3. Włocławski pułk pontonowy w latach 1992-1995”. JUBILEUSZ to ZŁOTE GODY Wandy i Andrzeja Pendzlów. EPITAFIA – Ostatnia droga Żołnierza Niezłomnego śp. kpt Wacława Bojarskiego. MASZYNY I SPRZĘT INŻYNIERYJNY – nowinki techniczne z prac badawczych WITI we Wrocławiu, w opracowaniu mjr mgr inż. Wacława Maleja oraz prezentacja Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie. Sądzę, iż każdy z Czytelników naszego pisma znajdzie dla siebie interesującą lekturę.

Pozdrawiam, 

redaktor naczelny Wiesław L. Ząbek                                                                    

 

<pobierz>

 


Kolegium Programowe kwartalnika SAPER: gen. bryg. dr inż. Bogusław Bębenek – przewodniczący, płk dr Jerzy Marczak, płk dypl. Tadeusz Dzikowski, płk dr Wiesław Leszek Ząbek, płk mgr inż. Marian Kasperski.

Redaguje zespół: płk dr Wiesław L. Ząbek – redaktor naczelny, tel. (22) 6/870 544, 612 81 91; płk mgr inż. Tomasz Bogucki – zastępca redaktora, mgr Tadeusz Ekiert – zastępca, redaktor techniczny; ppłk inż. Kazimierz Śmietana – członek redakcji; fotoreporter – Alina Małgorzata Nowacka-Brysiak.

Adres Redakcji: ul. 11 listopada 17/19, 03-446 Warszawa, tel. 261 872 346; tel./fax biuro SSP: 261 872 489; e-mail: redakcja-saper@o2.pl, www.saper.com.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Saperów Polskich. Pismo „Saper” jest biuletynem wewnętrznym SSP.