Kwartalnik Saper


Szanowni Czytelnicy,

Numer 62 „SAPERA” jest kwartalnikiem Stowarzyszenia Saperów Polskich, w którym dokonujemy podsumowania działalności Stowarzyszenia w 2017 roku, czemu wyraz dały obrady Zarządu Głównego SSP zorganizowane, w dniu 16 grudnia 2017 r. na bazie Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. Wspomniane posiedzenie władz Stowarzyszenia, nakreśliło również plan działania Związku na 2018 r. Rok szczególnych Jubileuszy: 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości; 65. Rocznicy rozpoczęcia szlaku bojowego w II wojnie światowej żołnierzy – szeroko rozumianej -„Rodziny Kościuszkowskiej”, którzy wyrwani z łagrów i obozów śmierci na Nieludzkiej Ziemi, rozpoczęli z bronią w ręku marsz ku Ojczyźnie. Przy okazji nie sposób pominąć niedawno utworzone uchwałą Kongresu SSP Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich [23 czerwca], które jak złotą klamrą łączy i spaja tradycje Wojska Polskiego utworzonego na Wschodzie z tradycjami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Warto do tej kwestii powracać, aby stworzyć trwałe podwaliny Święta SSP – bynajmniej nie konkurującego z DNIEM SAPERA, obchodzonego w dniu 16 kwietnia. Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich, wspólnie wypracowanego, w nowej formule, bardziej rodzinnego z elementami festynu czy „pikniku saperskiego”. Stąd dużą uwagę poświęcamy obchodom tego nowego Święta i uroczystościom w m. Skurcza nad Wisłą, ażeby rangą i oprawą dorównały uroczystościom saperskim w Gozdowicach nad Odrą. Wymaga zatem większego wsparcia zarówno ze strony wojsk inżynieryjnych jak też ościennych władz samorządowych. W dziale Z ŻYCIA KÓŁ SSP – prezentujemy krótkie relacje z saperskich spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia, m.in.: we Włocławku, Pułtusku, Warszawie. TRADYCJE – to obchody 90. rocznicy powołania Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego. Mocno akcentujemy również, kultywowanie pamięci o kolegach – saperach, którzy odeszli na „wieczną wartę”. To też odwiedziny – w przeddzień Święta Zmarłych – kwater saperskich zlokalizowanych na cmentarzach Warszawy – stały się dla Zarządu Głównego SSP i szefostwa Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ – stałą tradycją. Z KART HISTORII- artykuł płk Wiesława Leszka Ząbka, Saperzy pod Berezyną [27 listopada 2012 r.], w 200. rocznicę Kampanii Rosyjskiej Napoleona 1812 r. oraz wspomnienia z pobytu w Oficerskiej Szkoły Saperów w Przemyślu pióra płk Bronisława Gulbińskiego. SAPERSKIE SPOTKANIA – to obszerne relacje ze spotkania saperskich pokoleń rocznik 1967, w ujęciu płk dr inż. Antoniego Tunkiewicza. PUBLICYSTYKA – polecamy artykuł płk Marka Stobnickiego Nowoczesne systemy wsparcia mobilności wojska. EPITAFIUM – Śp. płk Bronisław Pochwat; śp. płk mgr inż. Henryk Gątarz; śp. płk dypl. mgr inż. Romuald Szymanowski. MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH, opracowanie mgr inż. Wacława Maleja na podstawie materiałów WITI Sądzę, iż każdy z Czytelników naszego pisma znajdzie dla siebie interesującą lekturę.

Pozdrawiam, 

redaktor naczelny Wiesław L. Ząbek                                                                    

 

<pobierz>

 


Kolegium Programowe kwartalnika SAPER: gen. bryg. dr inż. Bogusław Bębenek – przewodniczący, płk dr Jerzy Marczak, płk dypl. Tadeusz Dzikowski, płk dr Wiesław Leszek Ząbek, płk mgr inż. Marian Kasperski.

Redaguje zespół: płk dr Wiesław L. Ząbek – redaktor naczelny, tel. (22) 6/870 544, 612 81 91; płk mgr inż. Tomasz Bogucki – zastępca redaktora, mgr Tadeusz Ekiert – zastępca, redaktor techniczny; ppłk inż. Kazimierz Śmietana – członek redakcji; fotoreporter – Alina Małgorzata Nowacka-Brysiak.

Adres Redakcji: ul. 11 listopada 17/19, 03-446 Warszawa, tel. 261 872 346; tel./fax biuro SSP: 261 872 489; e-mail: redakcja-saper@o2.pl, www.saper.com.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Saperów Polskich. Pismo „Saper” jest biuletynem wewnętrznym SSP.