Kwartalnik Saper


Szanowni Czytelnicy,

 

Numerem 63 „SAPERA” wchodzimy w 100-lecie odzyskania Niepodległości. Po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita wspólnym wysiłkiem odzyskała wolność, a później zbrojnym orężem wykuwała ostateczny kształt granic. W kolejnych artykułach będziemy przypominać o tych wydarzeniach. Kwartalnik „SAPER” jest organem prasowym Stowarzyszenia Saperów Polskich, w którym dokonujemy podsumowania działalności Stowarzyszenia ale też informujemy o inicjatywach społeczno – patriotycznych podejmowanych przez terenowe koła SSP. Co prawda obrady Zarządu Głównego SSP zorganizowane, w dniu 16 grudnia 2017 r. na bazie Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie nakreśliły plan działania Związku na 2018 r. – rok szczególnych Jubileuszy ale są terenowe koła, które w swojej działalności podejmują szersze wyzwania. Do nich należą m.in.: koło nr 19 we Włocławku dokumentujący wysiłek zbrojny żołnierzy – w tym i saperów polskich – 1 i 2 AWP oraz – szeroko rozumianej – „Rodziny Kościuszkowskiej”; koło w Szczecinie –ukazujące wysiłek saperów polskich przy forsowaniu Odry i Nysy Łużyckiej w 1944 r.; koło nr 1 w Warszawie kultywujących tradycje saperskie na środkowej Wiśle i rolę saperów w przywracaniu społeczeństwu zniszczonej działaniami wojennymi Warszawy. Podobnie działają inne koła: w Białymstoku, Wrocławiu, Stargardzie, Szczecinie o czym informujemy w dziale z ŻYCIA KÓŁ SSP. Przy okazji nie sposób pominąć niedawno utworzone uchwałą Kongresu SSP Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich [23 czerwca], które jak złotą klamrą łączy i spaja tradycje Wojska Polskiego utworzonego na Wschodzie z tradycjami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Warto do tej kwestii powracać, aby stworzyć trwałe podwaliny Święta SSP – bynajmniej nie konkurującego z DNIEM SAPERA, obchodzonego w dniu 16 kwietnia. Stąd dużą uwagę poświęcamy obchodom tego nowego Święta i uroczystościom w m. Skurcza nad Wisłą, ażeby rangą i oprawą dorównały uroczystościom saperskim w Gozdowicach nad Odrą. W dziale TRADYCJE – zamieszczamy relacje ze Święta Sapera w Warszawie i Gozdowicach. ROCZNICE – warto przypomnieć kolejną 78. rocznicę zbrodni Katyńskiej, która także dziś została w toku politycznych przepychanek, utopiona w „rozdmuchanych” obchodach uroczystości smoleńskich” [artykułem pióra dr Wiesława Leszka Ząbka „Saperzy zamordowani w Katyniu”]. Z KART HISTORII – polecamy opracowanie redakcyjne „Saperzy na rzecz Warszawy”. EPITAFIA – wspomnienia o śp. kmdr. ppor. inż. Karolu Komorowiczu i śp. płk Janie Kozłowskim. MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH, opracowanie mgr inż. Wacława Maleja na podstawie materiałów WITI.

Pozdrawiam, 

redaktor naczelny Wiesław L. Ząbek                                                                    

 

<pobierz>

 


Kolegium Programowe kwartalnika SAPER: gen. bryg. dr inż. Bogusław Bębenek – przewodniczący, płk dr Jerzy Marczak, płk dypl. Tadeusz Dzikowski, płk dr Wiesław Leszek Ząbek, płk mgr inż. Marian Kasperski.

Redaguje zespół: płk dr Wiesław L. Ząbek – redaktor naczelny, tel. (22) 6/870 544, 612 81 91; płk mgr inż. Tomasz Bogucki – zastępca redaktora, mgr Tadeusz Ekiert – zastępca, redaktor techniczny; ppłk inż. Kazimierz Śmietana – członek redakcji; fotoreporter – Alina Małgorzata Nowacka-Brysiak.

Adres Redakcji: ul. 11 listopada 17/19, 03-446 Warszawa, tel. 261 872 346; tel./fax biuro SSP: 261 872 489; e-mail: redakcja-saper@o2.pl, www.saper.com.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Saperów Polskich. Pismo „Saper” jest biuletynem wewnętrznym SSP.