Kwartalnik Saper


Szanowni Czytelnicy,

W 61 – 62. numerze SAPERA, prezentujemy materiały związane z obchodami NASZEGO ŚWIĘTA – Stowarzyszenia Saperów Polskich – przypadającego na dzień 23 czerwca, a obchodzonego w tym roku 21czerwca. Składa się na nie doświadczenie wyniesione z działalności kół SSP, w 17-letnim okresie istnienia Stowarzyszenia oraz kultywowanie tradycji oręża polskiego. Warto do tej kwestii powracać żeby stworzyć trwałe podwaliny Święta SSP – bynajmniej nie konkurującego z DNIEM SAPERA (obchodzonego w dniu 16 kwietnia. Święta Saperów Polskich), bardziej rodzinnego z elementami festynu czy „pikniku saperskiego” bez oficjalnej „parady” czy „zadęcia”. Forma Jego obchodów, ciągle jest otwarta i wciąż czekamy na kolejne propozycje. Warto żeby do naszej dyskusji włączyła się „młodzież saperska”, która będzie przecież kontynuatorką tych tradycji. W aktualnym numerze zwracamy uwagę na kolejny problem, który wiąże się z obchodami upowszechnienia wysiłku saperskiego na środkowej Wiśle w 1944 roku i zabezpieczeniu inżynieryjnym walk na przyczółku warecko-magnuszewskiego. Inicjatywa podjęta przez Zarząd Główny SSP – trzy lata temu – zwolna wpisuje się w uroczystości lokalne ziemi garwolińskiej i regionu puszczy kozienicko-stromeckiej. Wymaga zatem większego wsparcia zarówno ze strony wojsk inżynieryjnych jak też ościennych władz samorządowych. W dziale Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH polecamy garść nowinek szkoleniowych z jednostek i garnizonów saperskich. TRADYCJE przywracamy pamięć o 1. Dywizjonie saperów morskich, artykułem kmdr Jerzego Piątka, relacje z obchodów 72. Rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez 1. i 2. Armię WP ppłk Ryszarda Chornickiego, a zorganizowane przez koło nr 19 we Włocławku.

Pozdrawiam, 

redaktor naczelny Wiesław L. Ząbek                                                                    

 

<pobierz>

 


Kolegium Programowe kwartalnika SAPER: gen. bryg. dr inż. Bogusław Bębenek – przewodniczący, płk dr Jerzy Marczak, płk dypl. Tadeusz Dzikowski, płk dr Wiesław Leszek Ząbek, płk mgr inż. Marian Kasperski.

Redaguje zespół: płk dr Wiesław L. Ząbek – redaktor naczelny, tel. (22) 6/870 544, 612 81 91; płk mgr inż. Tomasz Bogucki – zastępca redaktora, mgr Tadeusz Ekiert – zastępca, redaktor techniczny; ppłk inż. Kazimierz Śmietana – członek redakcji; fotoreporter – Alina Małgorzata Nowacka-Brysiak.

Adres Redakcji: ul. 11 listopada 17/19, 03-446 Warszawa, tel. 261 872 346; tel./fax biuro SSP: 261 872 489; e-mail: redakcja-saper@o2.pl, www.saper.com.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Saperów Polskich. Pismo „Saper” jest biuletynem wewnętrznym SSP.